20. Milli Eğitim Şurasında 4 yeni Öneri Kabul Edildi

8 Mart 2022
16
Views

Milli Eğitim Şurasında 4 yeni öneri kabul edildi.

“Okul öncesi öğretim programında çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınarak din, ahlak ve değerler eğitimi yer almalıdır.”

“Kalkınmada öncelikli ve sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenlere ilave özlük hakları ve teşvikler verilmelidir.”

“Madde bağımlılığıyla mücadele”

Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi İsmet Çağrı Kızılağıl’ın önerisi
“Bilgisayar, tablet gibi teknolojik aletlerde öğrencilere vergi indirimi gibi olumlu durumlar sağlanmalıdır.”

Article Tags:
· ·
Article Categories:
EKYS · MEB

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here