2021 Ek Ders Ücret Onayı Örneği – MEB

29 Mart 2021
57
Views

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ek Ders Ücret Onayı Örneği

2021 Ek Ders Ücret Onayı Katsayılar

01/01/2021 tarihinden itibaren (140 X 0,165786)= 23,210 TL, hafta sonu ve gece ücreti maaş katsayısı ile gösterge çarpımı (150 X 0,165786)= 24,8679TL, %25 artırımlı (175 X 0,165786)=29,01255, %100 artırımlı takviye kursu (gündüz) ücreti, maaş katsayısı ile gösterge çarpımı (280 X 0,165786)= 46,4201 TL, %100 artırımlı takviye kursu (gece) ücreti,maaş katsayısı ile gösterge çarpımı (300 X 0,165786)= 49,7358 TL, yüksek lisans yapan öğretmenlere %5 artırımlı (147 X 0,165786)= 24,3705 TL olmak üzere hesaplanmıştır.

Article Categories:
Evrak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.