2022 EKYS Soru Dağılımı Nasıl Olacak?

27 Şubat 2022
67
Views

2022 Ekys Müdür – Müdür yardımcılığı sınavında çıkacak soruların muhtemel dağılımını hazırladık. Sınava girecek tüm eğitimcilere başarılar dileriz.

 201920202021
a) Genel Kültür   
Tarih ve Coğrafya9910
Temel Yurttaşlık445
Güncel Konular223
b) Atatürk İlke ve İnkilapları888
c) Değerler Eğitimi548
ç) Eğitim ve Öğretimde Etik448
d) Eğitim Bilimleri   
Eğitim Yönetimi ve Denetiminin Kuramsal Temelleri ve Süreçleri554
Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi331
Eğitim Yöneticilerinin Yeterlilik Alanları101010
Okul Güvenliği, Sağlığı ve Kriz Yönetimi232
Eğitim ve Öğretim Uygulamaları676
e) Mevzuat   
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu112
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu113
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu113
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun111
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun112
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu111
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu101
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu011
1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin MEB Başlıklı 10. Bölümünde Yer Alan Hükümler001
Tükçe (2021 İtibariyle Soru Çıkmıyor)77*
Matematik (2021 İtibariyle Soru Çıkmıyor)77*

EKYS’de Matematik Çıkıyor mu?

EKYS’de 2021 yılı itibariyle Türkçe ve Matematik soruları çıkmıyor.

Article Categories:
Eğitim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here