Akıl ve Zekâ Oyunları Nedir? (Eğitim)

16 Ocak 2021
115
Views

Hızlı öğrenmede geleceğin yöntemi olarak adlandırılan “Akıl  ya da Zeka oyunları” dır.

Akıl ve Zekâ Oyunları; aklı çalıştıran, zihni açan, öğrenme işini kolaylaştıran, hızlı öğrenmeyi sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntem yıllar öncesinde gelişmiş ülkelerde öğrenme yöntemi olarak her seviyede okullarda öğretilmekteydi.

Akıl Oyunları Nedir?

Zeka Oyunları; bilgi gereksinim duyulmadan, akıl yürütme ve hızlı düşünme ile yaratıcılık, ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanarak sonuca ulaşılabilen soruların genel ismidir.

Zihin açan, akıl çalıştıran, öğrenmeyi hızlandıran ve kolaylaştıran “Zeka Oyunları” geleceğin eğitim metodu olarak adlandırılmaktadır. “Eğlenirken öğrenme” yöntemiyle zeka oyunları öğrenmeyi kolaylaştırdığı için çocukların zeka gelişimine, yaratıcılıklarına ve akademik anlamda başarılı olmalarını sağlar. Çocuklar hem eğlenirken hem de öğrenirler. Bunun yanında zekaları da gelişir. Gelişmiş ülkelerde eğitim kurumlarında zeka oyunları eğitim sistemlerinde “edutainment” (eğlenerek öğrenme) kavramıyla ilişkilendirilmiştir. Bilhassa matematik dersinde başarının artırılması amaçlı akıl ve zeka oyunları büyük önem arz etmektedir.

Zeka oyunlarıyla uğraşan çocuklar analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerinden dolayı ulusal sınavlarda daha yüksek puanlar almaktadır. Zeka oyunu soruları, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’nın (ALES), yüzde 16’sını oluşturuyor. Procter&Gamble gibi ulusal ve uluslararası çoğu şirket işe alım aşamasında analitik düşünme ve problem çözme becerilerini test etmektedir. Türkiye’de eğitim müfredatının oldukça yoğun olmasına rağmen rağmen PISA gibi uluslararası sınavlarda çocukların analitik düşünme becerilerinin düşük olmasından dolayı sıralamada sonlarda yer alıyor.

Genel olarak akıl uyunları; fikir yürütme, problem çözme, etkili iletişim kurma, türkçeyi doğru ve güzel konuşma, eleştirel ve yaratıcı düşünme kabiliyetini artırma, araştırma becerisi kazanma, girişimci olma ve teknolojiyi etkin kullanma gibi beceriler kazanılmasını destekler. Akıl oyunları öğrenciler için; problem çözme ve akıl yürütme becerisi, konsantrasyon süresinin ve kalitesinin artması, sorunlarla başa çıkma yeteneğinin gelişmesi, motor gelişiminin desteklenmesi, sebeb – sonuç ilişkisi kurabilme, hareketlerini planlayabilme becerisi ve sosyal başarının artması gibi yararlar sağlar.

Akıl ve zeka oyunlarını öğrenmek ve uygulamak isteyen öğretmenlerimiz aşağıdaki kurs videolarını sırası ile izleyerek birbirinden güzel oyunları öğrenebilir ve öğrencileri ile bu oyunları oynayabilirler.

Amiral Battı Nasıl oynanır?

Apartmanlar Oyunu Nasıl Oynanır?

Çit Oyunu Nasıl Oynanır?

Kakuro Oyunu Nasıl Oynanır?

Kendoku Oyunu Nasıl Oynanır?

Klasik Sudoku Nasıl Oynanır?

Mayın Tarlası Oyunu Nasıl Oynanır?

Patika Oyunu Nasıl Oynanır?

Yıldız Savaşları Oyunu Nasıl Oynanır

Hedef Tahtası Oyunu Nasıl Oynanır?

Eksik Harfler Oyunu Nasıl Oynanır?

Silinen Harfler Oyunu Nasıl Oynanır?

Sözcük Yerleştir Oyunu Nasıl Oynanır?

Anadram Oyunu Nasıl Oynanır?

Kibrit Oyunu Nasıl Oynanır?

Sözcük Turu Oyunu Nasıl Oynanır?

Kutu Sil Oyunu Nasıl Oynanır?

Masallar Oyunu Nasıl Oynanır?

Tamamla Oyunu Nasıl Oynanır?

Rakam Değiştir Oyunu Nasıl Oynanır?

Kçşeler Oyunu Nasıl Oynanır?

Piramit Oyunu Nasıl Oynanır?

Sayı Bilmecesi Oyunu Nasıl Oynanır?

Sözcük İçinde Sözcük Oyunu Nasıl Oynanır?

Yirmi Dokuz Harf Oyunu Nasıl Oynanır?

Article Tags:
· ·
Article Categories:
Kurslar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.