MEB

İl içi tayin isteyen Öğretmen il dışı isteyebilir mi?

22 Eylül 2021
55
Views

İl içi tayin isteyen il dışı isteyebilir mi? İl içi yer değiştiren öğretmen il dışı isteyebilir mi? Mevzuata göre il içi ve il dışı tayin, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda yapılmaktadır. İl içi tayin, il dışı tayin veya öğretmenlerin yer değiştirme durumları, Milli Eğitim Bakanlığının yer değiştirme takvimine göre yapılmaktadır. Peki il içi yer değiştiren öğretmen il dışı yer değiştirmeye başvurabilir mi?

İl içi tayin isteyen il dışı isteyebilir mi?

Bunun için her sene yayımlanan il içi isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzuna bakmak gerekir. Her sene yayımlanan il içi isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzunun ilgili maddesinde şu ifadeler yer alır.

İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler aynı atama döneminde;

a) Atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç ayrıldıkları ilçeye mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

b) İller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.

Ancak bunlardan, il içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra mazeretleri oluşanlar, mazeret durumundan iller arası yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. İl içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunacak öğretmenlerin, bu hususları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Özet olarak il içi yer değiştirme başvurusu onaylananlar ve göreve başlayanlar aynı atama döneminde ( il içi-il dışı atamalarının ardışık yapıldığı zamanlarda) iller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamaz. Öte yandan il içi atamasına başvurmuş olabilirsiniz fakat atamanız gerçekleşmemiş olabilir. Bu durumda il dışı atamalarına başvuru hakkınız bulunmaktadır.

İl içi tayin isteyip yer değişikliği yapılmayanların aynı yıl içinde yapılan il dışı yer değişikliğine başvuru yapma hakkı saklıdır.

Peki il içi tayin ile atanan öğretmen ne zaman il dışı tayin isteyebilir?

İl içi tayin ile atanan öğretmen aynı atama döneminde yapılan il dışı atamaya başvuru yapamaz. Fakat bir sonraki il içi-il dışı atama döneminde il dışı atamaya başvuru yapabilir.

Article Categories:
MEB

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here