Acil Durum Ekiplerinin Görev Ve Sorumlulukları

emrebuyuk

Yönetici
Yönetici
Katılım
20 Ara 2023
Mesajlar
212
Tepkime puanı
13
YANGIN SÖNDÜRME EKİP ŞEFİNİN GÖREVLERİ

İşyerinde alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutar. Yangın söndürme ve yangından korunma araç-gereç ve cihazlarının durumunu tespit eder, eksiksiz ve faal olmalarını sağlar, bakım, kontrol ve korumalarını yapar.
Tespit edilen aksaklıkları acil durum yöneticisi ve işveren/işveren vekiline bildirir ve giderilmesini sağlar, takibini yapar.
Yangın anında ekip personelini acilen göreve çağırarak söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım çalışmalarını yönetir.
Personeli acil çıkış kapılarına yönlendirir ve panik yapmadan dışarıya çıkışlarını organize eder. Gerektiğinde diğer çıkış kapılarını kullanılarak personelin güvenli şekilde tahliyesini sağlar.
Dışarı çıkan personelin Toplanma Bölgesinde toplanmasını sağlar ve personelin yoklamasını yaparak Acil Durum Koordinatörüne rapor verir.
Yangın yerinin alt, üst ve yanlarındaki kısımlarda gereken tedbirleri aldırır, yangını söndürmeye veya genişlemesini önlemeye çalışır.
Elektriğin kesilmesini, kazanların ve yakıt besleme sistemlerinin devredışı bırakılmasını, yanıcı-parlayıcı kimyasalların güvenli alana uzaklaştırılmasını sağlar.
Görevli personelin yıllık yangın tedbirleri konusundaki eğitim ve tatbikatlarının yapılmasını sağlar ve denetler.
İtfaiye ve sivil savunma ile işbirliği yaparak bilgi alışverişinde bulunur.

YANGIN SÖNDÜRME EKİP ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Herhangi bir yangın ve kurtarma olayında paniğe kapılmadan, kendisi ve başka bir kişiyi tehlikeye atmadan söndürme ve kurtarma çalışmalarını yapar.
Sorumlu olduğu alan ve bölümlerde çıkacak yangına derhal müdahale eder, yangını söndürür ve yayılmasını engeller.
Yangın esnasında yangın söndürücü kullanırken gereken adımları takip eder.
Yangın ve kurtarma ekip şefinin emirlerini yerine getirir.
İşyerindeki yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutar, tespit ettiği aksaklıkları ekip şefine bildirir.
İşyerindeki yangın kaçış yollarını sürekli denetler ve kullanılabilir durumda tutar.
İtfaiye ekipleriyle koordineli çalışarak yangını söndürmesine yardımcı olur.

KURTARMA EKİP ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

İşyerindeki yangın kaçış yollarını denetler ve kullanılabilir durumda tutar.
Acil durumlarda işyerinde bulunan kişilerin tahliyesine yardımcı olur.
Olay yerinden etkilenmiş ve kurtarılmış kişileri ilkyardım ekibine yönlendirir.
Kurtarılması gereken önemli belge, dosya ve cihazları kurtarır ve ekip şefine teslim eder.
Kurtarma işlemi sırasında kendi güvenliğini tehlikeye atmaz.
Kurtarma eğitimlerine ve tatbikatlarına katılır.
Yangının yayılma ihtimali olan bölgelerde çalışan personel ve ekipmanın tahliyesine yardım eder.

KORUMA EKİP ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Acil durumlarda çevre güvenliğini sağlar, trafiği yönlendirir.
Olay yerini güvenlik şeridiyle çevreler, dışarıdan girişi engeller ve toplanma alanını güvence altına alır.
Toplanma alanındaki insanların sayımını yapar ve eksiklikleri ilgili ekiplere bildirir.
Diğer ekiplerle koordineli olarak görev yapar.

İLKYARDIM EKİP ŞEFİNİN GÖREVLERİ

İşyerinde alınmış ilk yardım tedbirlerini kontrol altında tutar, eksiklikleri giderir.
İlk yardım malzemelerinin durumunu takip eder ve eksilenleri tamamlar.
Tespit ettiği aksaklıkları acil durum yöneticisi ve işveren/işveren vekiline bildirir ve giderilmesini sağlar.
Acil durumlarda ekip personelinin koordinasyonunu sağlar.
Yangın ve kurtarma ekipleriyle birlikte çalışır.
Yaralı ve hasta durumlarında personeli yönlendirir, hızır acil servis görevlilerine yardımcı olur.
Görevli personelin yıllık ilkyardım eğitimlerine ve işyeri tatbikatlarına katılımını sağlar.
İşyerindeki ilk yardım tedbirlerini kontrol altında tutar ve eksiklikleri bildirir.

İLKYARDIM EKİP ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Ekip şefinin direktiflerini izler.
Tahliye gerektiren durumlarda toplanma bölgesinde birim amirleriyle birlikte çalışanların isim listesini kontrol eder.
İşyerindeki çalışanların tahliyesine yardımcı olur.
Yaralı ve hasta kişilerin durumunu değerlendirir, ilk yardım gerektiğinde gerekli müdahaleleri yapar ve sağlık kuruluşlarına sevkini organize eder.
Acil toplanma alanına ilkyardım malzemelerini götürerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirir.
Ciddi durumu olan kişileri tespit eder, ambulans çağırır ve hastaneye naklini sağlar.
İlkyardım eğitimlerine katılır ve işyerindeki ilkyardım önlemlerini düzenli olarak kontrol eder, eksiklikleri ekip şefine bildirir.
 

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Benzer konular

Üst