MEB 2022 Yılı Alan Değişikliği Duyurusu

30 Aralık 2021
5
Views

2022 YILI ALAN DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU
Bakanlığımızda kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden adaylıkları kaldırılmış olmak
şartıyla;

 • Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananların,
 • Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin,
 • Görev yaptığı alan dışında başka bir alana kaynak olan lisans düzeyinde yükseköğretim
  bitirenlerin,
  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları,
  Atama ve Ders Okutma Esasları ile eki çizelgeye göre, mezun oldukları yükseköğretim
  programına göre atanacakları alanlara,
 • Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmakta iken Personel Genel Müdürlüğü ile Öğretmen
  Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 540 saatlik Zihin
  Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programını başarıyla tamamlayanların ise özel eğitim
  alanına,
  Alan değiştirmek üzere başvuruları alınacaktır.
  Alan Değişikliği işlemleri aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ve E. Başvuru ve Atama
  Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde “Ön Başvuru” ve “Tercih ve Atama” olmak üzere iki
  aşamada gerçekleştirilecektir.

Duyurunun Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Article Categories:
Atama - Yer Değiştirme · MEB

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here