Meb Okul Disiplin Kurulu Evrakları 2022

27 Şubat 2022
1154
Views

Öğrenci disiplin kurulu Disiplin kurallarına aykırı davranan kimselerin suçlarını tespit ederek uygun cezaları vermekle görevli kuruldur. Bu kurul süreci yönetirken hata yapmaması için ve uyması gereken bazı kurallar vardır. Ayrıca disiplin kurulu sürecinde doldurulması gereken evraklar bulunmakta. Bu evrakların tamamı bu süreçte gereklidir ve doldurulması zorunludur. Okul yöneticilerine tavsiyemiz öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğini inceleyerek iş ve işlemleri gerçekleştirmeleridir.

Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu Karar Örneği

Disiplin Kurulu Öğrenci Görüşme Formu

Article Categories:
Yönetici

All Comments

  • ELİNİZE SAĞLIK-BUNA EK BİR ÇALIŞMA EKSİKLİKLER OLABİLİR

    İSHAK ATCI 2 Eylül 2022 14:18 Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here