Okulum Temiz Evrakları ve Başvurusu Nasıl Yapılır?

27 Ağustos 2022
85
Views

Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü” kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla “Okulum Temiz” belgelendirme programı yürürlüğe alınmıştır.

Başvuru öncesi okullarımız tarafından “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu” içerisinde belirtilen tüm faaliyetlerin, eylem  planlarının, talimatların, eğitimlerin vb. işlemlerin tam olarak yerine getirilmesi, soru listesinde belirtilen şartların tamamlanmış olması gerekmektedir.

Başvuru sonrasında, Bakanlığımız ve TSE işbirliğinde oluşturulan eğitim programları ile yetkilendirilen Tetkik Görevlileri tarafından bu okullar yerinde denetlenip kontrol ve belgelendirmesi yapılacaktır.

Bu süreçte okullarımızda yapılması gerekli işlemler;

–         Risk Değerlendirme Raporu (Pandemi süreci dahil edilecek)

Aşağıdaki örnekler kullanılarak MEBBİS İSG Modülü, Kurum Risk Değerlendirme ekranından kurumunuza uygun girişler yapılır. Bu girişler aynı zamanda Eylem Planında bulunması gereken adımların neler olacağını da belirlemektedir. Eylem Planı temel olarak belirlenen risklerin giderilme yollarının anlatıldığı bir plan olacaktır.

Risk girişlerinde “Kontrol Edilen Birim” bölümünden Kazalar/Hastalıklar seçilmelidir. (Harf sırası ile K harfine ilerleyin, K bitti diye umudunuz kırılmasın. Kütüphaneden 5 birim sonra ulaşacaksınız.). “Tehlike” bölümünden Pandemi seçilebilir. “Tehlike unsurları” olarak pandemiye dair sorun yaratacağını düşündüğünüz her bir birim, yer, ortam vs. ( servis, okul bahçesi, koridorlar, sınıflar, personel, öğrenciler, veliler, tedarikçiler vs.) tekrarlanarak risk girişi yapılır. 

–         Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı

Risk Değerlendirmelerinde çıkan sorunların nasıl giderileceğinin adım olarak tarif edildiği, ortaya çıkan işlemlerim nasıl gerçekleştirileceğine dair oluştururlan talimatlar ve tanımların belirtildiği bir belgedir.

–         Temizlik ve Dezenfeksiyon Planları/Talimatları/Eğitimleri

Eylem planında oluşan işlemlerin nasıl, kimler tarafından, ne şekilde, hangi zaman aralığıında vb. soruların cevaplandığı formlardır. Bu oluşturulan planlama ile ilgili personel, diğer çalışanlar, öğrenciler, veliler, tedarikçiler vb. için talimatlar oluşturulur. Bu talimatlar ilgililere tebliğ edilir. Bununla ilgili oluşacak ve ilgililere verilmeesi gereken eğitimler kişilere kurum tarafından verilir/verdirilir ve bu belgeler ve eğitimler vs. kayıt altına alınır.

–         Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemlerine (SEKÖ) Ait kayıtlar

Herhangi bir zamanda (pandemi süreci hariç tutulduğunda da) okul/kurumda enfeksiyon koruma önlemi olarak neler yapılmaktadır? Bu sorunun cevabının oluşturulduğu belgedir. İş ve işlemler, görevliler, zamanlamalar vb. bilgiler ayrıntılı olarak belirtillir. Bununla ilgili doğrıulanması gerekensorular “soru listesinde” bulunmaktadır.

–         Bulaş Bazlı Önlemlere (BBÖ) Ait kayıtlar

Bulaş olması veya semptomaik biriyle karşılaşıldığında ( personel, öğrenci, veli, tedarikçi vs.) ne yapmalıyım? Hangi sırada yapmayalım? Ne önlemler almalıyım? Nasıl tahliye veya sevk yapmalıyım? Kiminle irtibat kurmalıyım? Sevk sonrası kontamine ortamı nasıl dezenfekte etmeliyim? Bu ve benzeri soruların (bulaş durumunda veya şüphesi durumunda) cevaplandığı belgedir.

Önemli; Bu belge için örneklerde verildiği gibi -meli,  -malı gibi iafdeler değil yapılacak işlemlerin nasıl yapılacağı açıkça tanımlanmalıdır.

–         Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesinin Doğrulaması

 Soru listesinde bulunan ve okulda var olan tüm alanlar için durum yerine getirilerek “EVET” olarak işaretlenmeli, dokümantasyon bölümüne bu işlemin hangi formlar ya da işlemler kullanılarak yapıldığı açıklanmalıdır. (Gerekli faaliyetler ve hazırlanması gereken tüm kayıtlar ve işlemler Öz değerlendirme soru listesi üzerinden yerine getirilip getirilmediği incelenip doğrulanmalıdır.)

–         Okullar tarafından uygulamaya konulan tüm hazırlık ve uygulama faaliyetleri kayıt altına alınmalı, kurum tarafından bir öz değerlendirme yapılmalıdır. (Okul tarafından tüm işlemlerin yürütümü izlenmeli, uygulamaların yerine getirildiği kontrol edilmeli, kayıtlar izlenmeli tamamlandığı ve sistemin işlediği görülmelidir.) 

–         Öz değerlendirmeyi takiben başvuru yapılmalı bu süreçte işleyiş izlenmeli ve eksiklikler giderilmelidir.

Not: Aşağıda verilen tüm içerikler fikir vermek amacıyla örnek olarak sunulmuştur. Okullarımız bu örnekleri geliştirerek kendi kuruma özgü planlarını oluşturabilirler. 

Kullanıcı Adı : otb123456 şeklindedir.(6 haneli kurum kodu)

 Belge Yenileme işlemlerindeki süreç için sunudan faydalanabilirsiniz. Sunu için tıklayınız.

(Yenileme için yeni bir başvuru yapılmayacak, varolan belgeler üzerinde güncellemeler yapılacaktır.) 

 

 Başvuru Giriş Ekranı 

Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu 

Özdeğerlendirme Soru Listesi

Bilgilendirme Sunusu

Afişler-1

Afişler-2

Afişler-3

Broşürler-1

Broşürler-2

Sosyal Medya Videoları

Uzman Videoları

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi

PLANLAR

Bulaş Bazlı Önlemler Planı (BBÖ)

Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Planı (SEKÖ)

Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı

 Temizlik ve Dezenfeksiyon Planı

 Acil Durum İletişim Planı

FORMLAR

Veli Bilgilendirme ve Taahhüt Formu

Ziyaretçi/Tedarikçi Taahhüt Formu

Öğretmen, Öğrenci ve Diğer Personel Eğitim Formu

Temizlik Personeli Eğitim Formu

Temizlik Takip Formu

TALİMATLAR

Okul Genel Talimatı

Temizlik ve Dezenfeksiyon Talimatı

Atık Yönetimi Talimatı

Güvenlik Personeli Talimatı

Okul Servisleri Talimatı

Yemekhane-Kantin Talimatı

Önemli : Tüm talimatlar ilgililerine tebellüğ ettirilecektir.

 AFİŞLER

İzolasyon Odası Afişleri Giyinme / Çıkarma (İzolasyon odasına asılacak ekipman giyim afişi)

Tuvalet/Lavabo Afişi 1

Tuvalet/Lavabo Afişi 2

Koridor Afişi 1

Koridor Afişi 2

Koridor Afişi 3

Genel Afiş (İlkokul)

Genel Afiş (Ortaokul-Lise)

EĞİTİM MATERYALLERİ

Eğitim Videoları (Öğrenciler için)

Eğitim Sunumları (Öğrencilere için)

Öğretmenlere Yönelik Sunum (Sağlık Bakanlığı Yayını)

REHBERLER 

 Veli Bilgilendirme Rehberi

Öğretmen Bilgilendirme Rehberi

Öğrenci Bilgilendirme Rehberi

(Rehberler, ilgililere bilgilendirme amaçlı elektronik ortamda ya da basılı olarak verilir.)

 Pandemi Risk Değerlendirmesi (örnek)

 Kapsamlı Pandemi Risk Değerlendirmesi (örnek)

(Risk Değerlendirme Örnekleri MEBBİS te okula özgü olarak girilir. Aynı şekilde girilmez.)

Article Categories:
Eğitim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir