millî eğitim şûrası yönergesi

  1. can

    Millî Eğitim Şûrası Yönergesi (Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı)

    Bu yönerge, bir Şûra toplantısının nasıl organize edileceğini ve çalışma esaslarını detaylı bir şekilde açıklamaktadır. Şûra'nın toplanmasına ilişkin temel kural, Bakanın daveti üzerine gerçekleşmesidir. Şûra gündemi, Bakan tarafından belirlenir veya Kurul tarafından belirlenerek Bakana sunulur...
Üst