zümre toplantıları

  1. can

    Eği̇ti̇m Kurulları Ve Zümreleri̇ Yönergesi̇'nde Düzenleme Yapıldı

    "Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge" hazırlanarak yürürlüğe girdi. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi'nin hükümlerinde, değişen ve gelişen şartlar ile beraber ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda...
Üst