can

Yönetici
Yönetici
Katılım
20 Ara 2023
Mesajlar
221
Tepkime puanı
13
Öğretmenlik ve eğitim yöneticiliği alanında kariyer yapmayı hedefleyenler için Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) detayları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, adaylara yönelik 80 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir test uygulanacak.

2024 MEB Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı için beklenen konular ve soru dağılımları netleşti. ÖSYM'nin analizlerine ve Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği'ne dayanarak, sınavın içeriği ve ağırlık konuları ayrıntılı olarak belirlendi.

EKYS Sınavının Toplam Yapısı - EKYS Soru Dağılımı
Ekys Konu Dağlılımı


Bu sınav, toplamda 80 sorudan oluşacak ve adayların geniş bir yelpazedeki bilgi birikimlerini test edecek. İşte ağırlık konuları ve soru dağılımları:

1. Genel Kültür ve Genel Yetenek: Bu kısımda toplamda 16 soru yer alacak ve sınavın %35'ini oluşturacak. Konu başlıkları arasında tarih, coğrafya, temel yurttaşlık bilgisi, Türk eğitim tarihi ve güncel gelişmeler ve olaylar bulunacak.

2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: 8 soru ile sınavın %10'u bu konuya ayrılacak.

3. Değerler Eğitimi: Adayların %10'unu oluşturacak 8 soru bu kategori altında yer alacak.

4. Eğitim ve Öğretimde Etik: Etik konusuna ayrılmış 8 soru da %10'luk bir kısmı kaplayacak.

5. Eğitim Bilimleri: Eğitim alanındaki bilgi ve becerilere odaklanacak olan bu bölüm, toplamda 24 soru ve sınavın %30'unu kapsayacak. Konular arasında eğitim yönetimi ve denetiminin kuramsal temelleri/süreçleri, eğitimde insan kaynakları yönetimi, eğitim yöneticilerinin yeterlik alanları, okul güvenliği/sağlığı/kriz yönetimi ve eğitim/öğretim uygulamaları bulunacak.

6. Mevzuat: En geniş kapsamlı kısım olacak olan mevzuat, toplamda 16 soru ve sınavın %20'sini oluşturacak.

Mevzuat Konuları:
  • T.C. Anayasası: Temel yasa ve düzenlemelerin merkezi olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, sınavın mevzuat bölümünde önemli bir yer tutmaktadır. Anayasa'nın genel ilkeleri ve düzenlemeleri bu kapsamda incelenecektir.
  • 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu: İlköğretim ve eğitimle ilgili yasal düzenlemelerin yapıldığı bu kanun, öğretim programlarından okul güvenliğine kadar birçok konuyu içermektedir.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu: Devlet memurlarının hakları, sorumlulukları, çalışma şartları ve disiplinleri gibi konuları düzenleyen temel kanunlardan biridir.
  • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu: Milli Eğitim Bakanlığı'nın temel görevlerini, eğitim sisteminin yapısını ve işleyişini düzenleyen önemli bir yasadır.
  • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun: Vatandaşların devlete başvuru ve dilekçe hakkını düzenleyen yasal düzenlemedir.
  • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun: Kamu görevlilerinin yargılanması, soruşturulması ve disiplin işlemlerini kapsayan bir kanundur.
  • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu: Kamu görevlilerinin sendika kurma ve toplu sözleşme yapma haklarını düzenleyen kanundur.
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu: Kamu kaynaklarının kullanımını ve kontrolünü düzenleyen temel bir yasadır.
  • 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu: İllerin idari yapısını, yönetimini ve görevlerini düzenleyen kanundur.
  • 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Milli Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan hükümler: Cumhurbaşkanlığı teşkilatı içinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevleri, organizasyonu ve yetkilerini düzenleyen kararnamedir.
Bu mevzuat konuları, sınavın mevzuat bölümünde adaylara yönelik soruların odak noktalarını oluşturacaktır. Her bir yasa veya düzenlemenin detaylı bir şekilde anlaşılması ve bu çerçevede hazırlık yapılması sınav sürecinde önem arz etmektedir.

Bu bilgiler, 2024 MEB Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı için adayların hazırlık sürecinde rehberlik etmesi amaçlanmaktadır. Bu ağırlık konularına yönelik derinlemesine çalışma yaparak, adaylar sınav sürecinde daha donanımlı olabilirler.


ekys-konu-dagilimi-1024x983.jpg
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Üst