2024 Okul Öncesi Eğitim Programı (Mayıs 2024)

can

Yönetici
Yönetici
Katılım
20 Ara 2023
Mesajlar
221
Tepkime puanı
13
2024 yılında güncellenen Okul Öncesi Eğitim Programı, kavramsal becerilerden alanlara özgü becerilere, sosyal duygusal öğrenme becerilerinden okuryazarlık becerilerine kadar geniş bir yelpazede çocukların gelişimini desteklemeyi amaçlayan bir yapıya sahiptir. Bu program, çocukların beceri edinimini temel alan bir yapıda olup, onların ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine ve bir üst eğitim kademesi için gerekli becerilerle donatılmalarına odaklanmaktadır.

Dilin etkili kullanımı, çocukların bilişsel ve sosyal açıdan gelişim süreçlerine önemli katkılar sağlar. Bu programın ilkokula hazırlık niteliği taşıması, çocukların erken okuryazarlık becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve Türkçe becerileri açısından okuma yazma eğitimine hazır bir şekilde ilkokula başlamalarını destekler.

Programda farklı öğrenme alanları ve sanat dalları için alanlara özgü beceriler belirlenmiş ve hiyerarşik bir yapı içinde tasarlanmıştır. Öğretmenlerin becerileri zaman içinde tekrar etmeleri, çocukların yaşamında yer edinene kadar öğrenme deneyimlerini tekrarlamaları önemlidir.

Okul öncesi dönem, çocukların gelişiminin hızlı olduğu ve öğrenme kabiliyetinin yüksek olduğu bir dönemdir. Bu dönemde her çocuğun kendine özgü olduğu unutulmamalı, programın çocukların ihtiyaçları doğrultusunda farklılaştırılması gerekmektedir. Ayrıca, program milli ve manevi değerlerle bütünleştirilerek çocuklara değerlerin kazandırılması önemlidir.

Programın değerlendirilmesi, çocuk, öğretmen ve programın değerlendirilmesini içermeli ve düzenli olarak yapılmalıdır. Ayrıca, okul ve ailenin iş birliği programın etkililiğini artırır ve çocukların gelişimini destekler.

2024 yılında güncellenen Okul Öncesi Eğitim Programı, çocukların gelişimini desteklemek ve onları bir üst eğitim kademesi için hazırlamak amacıyla alan becerileri, kavramsal beceriler, sosyal-duygusal öğrenme becerileri ve okuryazarlık becerileri gibi önemli konuları ele almaktadır.

 1. Alan Becerileri: Program, Türkçe, matematik, fen, sosyal, hareket ve sağlık, sanat, müzik gibi 7 alan becerisini içerir. Bu beceriler, çocukların alan bilgisi ve içeriğini tanımlamalarına yardımcı olur ve alanlarda yetkinlik kazanmalarını destekler.
 2. Kavramsal Beceriler: Çocukların öğrenme alanlarındaki becerilerini eyleme dönüştürürken zihinsel faaliyetlerini kullanmalarını sağlar. Yazma, çizme, seçme ve muhakeme gibi temel becerilerden daha karmaşık bütünleşik becerilere doğru bir yapı sunar.
 3. Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: Çocukların kendileriyle ve çevreleriyle sağlıklı ilişkiler kurmalarına, duygularını yönetmelerine ve sağlıklı bir benlik geliştirmelerine yardımcı olur. Tüm alanlar arasında bağlantı kurarak programın bütünlüğünü sağlar.
 4. Okuryazarlık Becerileri: Program, çocuklara alan becerileriyle ilişkili yeterlilikler kazandırır ve bu sayede bilgi, beceri ve eğilimlerin etkileşiminde bireylerin gelişimine katkı sağlar.
Bu beceri odaklı yaklaşım, çocukların çok yönlü gelişimini desteklerken aynı zamanda programın bütünlüğünü korur. Programın öğretme ve öğrenme deneyimlerinde bu bütünlüğü açıkça göstermesi, çocukların gelişim süreçlerini destekleyici bir etki yaratır.
okul öncesi eğitim programının yapısı.png

okul öncesi eğitim programının yapısı 1.png


Yeni okul öncesi eğitim programının alan becerileri, çocukların ulusal bir beceri ağının oluşturulmasını hedefleyen bir yapıya sahiptir. Bu programın temel amacı, çocukları akademik bilgi yanında 21. yüzyıl becerileriyle desteklemektir. Alan becerileri, bu yapı içinde önemli bir bileşendir. Alan becerileri, belirli bir disiplin veya alanla ilgili olarak öğrenilmesi gereken temel becerilerdir. Programda yer alan alan becerileri, ilgili alana özgü becerilerle birlikte kavramsal becerileri içeren ve diğer tüm becerileri kapsayan yapıları oluşturur.

Okul öncesi dönemde, programın alan becerileri şu şekildedir:

 1. Türkçe: Dil becerileri, kelime dağarcığı geliştirme, anlama yeteneği, konuşma becerisi gibi Türkçe dilinin temel öğelerini içerir.
 2. Fen: Fen bilimleriyle ilgili temel kavramları anlama, gözlem yapma, doğa olaylarını anlama gibi becerileri kapsar.
 3. Matematik: Sayılarla ilişkili temel beceriler, matematiksel düşünme yeteneği, problem çözme yetenekleri gibi matematik becerilerini içerir.
 4. Sosyal: Toplumsal ilişkileri anlama, empati kurma, sosyal normları anlama gibi sosyal becerileri içerir.
 5. Hareket ve Sağlık: Motor becerileri geliştirme, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanma gibi fiziksel ve sağlıkla ilgili becerileri içerir.
 6. Sanat: Estetik duygusu geliştirme, yaratıcılığı teşvik etme, görsel ve işitsel sanatlarla ilgili temel becerileri içerir.
 7. Müzik: Ritim duygusu geliştirme, enstrüman kullanma, müzikal yetenekleri destekleme gibi müzik becerilerini içerir.
Bu alan becerileri, çocukların çok yönlü gelişimini desteklemek ve farklı öğrenme alanlarında başarılı olmalarını sağlamak amacıyla programın önemli bir parçasıdır.
yeni okul öncesi eğitim programı alan becerileri.png

Güncellenen Okul Öncesi Eğitim Programının Tam Metnini Aşağıdan İndirebilirsiniz.
2024 Okul Öncesi Eğitim Programını İndirmek İçin Tıklayınız.
 

Ekli dosyalar

 • 2024 okul öncesi eğitim programı.pdf
  6.9 MB · Görüntüleme: 34

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Üst