Duha Suresi Türkçe Meali: Teselli Veren Ayetler Ve İyilik Emri

dkab

Yeni Üye
Katılım
10 Mar 2024
Mesajlar
1
Tepkime puanı
0
Konum
İstanbul
Duha Suresi, Kuran'ın 93. suresidir. İçeriği, önemi ve mesajlarıyla ilgili bazı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz:

İçerik ve Uzunluk: Duha Suresi, toplamda 11 ayetten oluşur. Orta uzunlukta bir suredir.

İndiriliş Zamanı ve Bağlamı: Duha Suresi, Mekke döneminde indirilmiştir. Peygamber Muhammed'e (s.a.v.) bir süre vahiy gelmemişti ve bu durum onu üzüyordu. Bu sure, Peygamberi teselli etmek ve ona destek olmak amacıyla inmiştir.

Teselli ve Güvence Verme: Sure, Peygamber Muhammed'e (s.a.v.) ve dolayısıyla tüm müminlere teselli ve güvence verir. "Güneşin doğuşu, ayın parlaması ve Rabbinin sana (Muhammed) verdiği şeyler" gibi doğal olaylarla Allah'ın lütfunu hatırlatarak üzüntülerin geçici olduğunu ve Allah'ın yardımının daima yakında olduğunu vurgular.

İyiliği Emretme ve Fakirlere Yardım: Sure, iyiliği emretme, fakirleri gözetme ve yetimlere yardım etme gibi önemli ahlaki değerlere vurgu yapar. Müminlerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirmelerini teşvik eder.

Allah'ın İhsanı ve Minnettarlık: Duha Suresi, Allah'ın insanlara olan ihsanını ve verdiği nimetlere karşı minnettar olmayı hatırlatır. Bu minnettarlık, kişinin şükretmesi ve Allah'ın yolunda iyilik yapmasıyla ifade edilir.

Uyarı ve Öğüt: Sure, ayrıca kişilere düşünceli olmaları, öğütleri dikkate almaları ve doğru yoldan sapmamaları konusunda uyarır.

Duha Suresi, Müslümanlar için önemli bir mesajı içerir ve imanı güçlendirmek, teselli etmek ve hayır işlerine teşvik etmek amacıyla okunur.


Bismillahirrahmanirrahim.
ved duha. velleyli iza seca. ma veddeake rabbuke vema gala. velel ahiretu hayrun leke minel ula. velesevfe yuğtike rabbuke feterda. elem yecidke yetimen feeva. ve vecedeke zallen feheda. ve vecedeke ailen feeğna. feemmel yetime fela teghar. ve emmes saile fela tenhar. ve emma biniğmeti rebbike fehaddis.

Anlamı:

Duhâ, kuşluk vakti demektir. Sûre, adını ilk ayette geçen bu kelimeden alır. Fecr sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 11 (onbir) âyettir. Sûrede âhir zaman Peygamberinin hususiyetlerinden biri yani yetim oluşu ele alınır ve kendisi teselli edilir.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
1. Andolsun kuşluk vaktine
2. Ve sükûna erdiğinde geceye ki,
3. Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı.
4. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır.
5. Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın.
6. O, seni yetim bulup barındırmadı mı?
7. Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi?
8. Seni fakir bulup zengin etmedi mi?
9. Öyleyse yetimi sakın ezme.
10. El açıp isteyeni de sakın azarlama.
11. Ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an.
 

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Benzer konular

Üst