Okullarda Periyodik Kontrol Açısından En Çok Rastlanan Ve Okullar Tarafından Giderilebilecek Hususlar

can

Yönetici
Yönetici
Katılım
20 Ara 2023
Mesajlar
221
Tepkime puanı
13
Akışkan Tesisatı:

 1. Okul ve kurum binalarındaki ıslak zeminlerde (Tuvaletler, Banyolar) bulunan malzemelerin (Lavabo, Musluk, Batarya, Ayna, Bas vanası/musluğu, Duş armatürleri, Yer süzgeçleri, Asma tavanlar, vs.) tamamının faal ve kullanıma hazır bulundurulması gereklidir.
 2. Okul ve kurum binalarındaki ıslak zeminler kullanım dışı olsalar bile 1'inci maddedeki hususlar dikkate alınarak faal halde bulundurulmalıdır.
 3. Islak zeminler depo olarak kullanılmamalıdır.
 4. Islak zeminlerde yeteri kadar havalandırmanın (Doğal veya cebri) sağlanması gereklidir.
 5. Sığınaklar ve burada bulunan ıslak zeminler her zaman faal ve kullanıma hazır bulundurulmalı, temizlik ve hijyen açısından uygun hale getirilmelidir.
 6. Temizlik ve diğer kimyasalların kilit altındaki bir depoda muhafaza edilmesi ve sorumlusu dışında başka hiç kimsenin ulaşmasına izin verilmemelidir.
 7. Okul ve kurum binalarında gereksiz âtıl durumda malzeme (Sıra, masa, kullanım dışı tesisat malzemeleri, kazan dairesindeki eski malzemeler, atölye iş ekipmanları, makineler, vs.) bulundurulmaması, eğer var ise ihtiyaç duyan diğer okul ve kurumlara gönderilmesi için gerekli iş ve işlemler yapılmalıdır.
 8. Islak zeminlerde gerekli iş güvenliği tedbirleri alınmalıdır.
 9. Kullanım suyu hidroforları (varsa) faal ve kullanılabilir olması gereklidir.
 10. Kullanım suyu hidroforu için Kullanım Talimatı ve Bakım Talimatları hazırlanmalı ve bulunduğu yere asılmalıdır.
Isıtma Tesisatı:

 1. Bacaların her yıl düzenli olarak temizlik ve bakımları yaptırılmalı ve yapıldığına dair belge kurum İSG dosyasında muhafaza edilmelidir.
 2. Kazanlar ve diğer ısıtma elemanlarının her yıl düzenli olarak bakımları yaptırılmalı ve belgeler İSG dosyasında muhafaza edilmelidir.
 3. Kazan ve kombilerin baca gazı analizleri yaptırılarak analiz raporları İSG dosyasında muhafaza edilmelidir
 4. Isıtma sistemi üzerindeki vanalar, emniyet ventilleri, sirkülasyon pompaları, genleşme tankları gibi malzemelerin periyodik olarak kontrolleri sorumlu kişi (Ateşleyici) tarafından yapılmalı ve faal olduğundan emin olunmalıdır.
 5. Kazan dairesinde bulunan Kazan (katı, sıvı, doğalgaz), kombiler ve boylerler için marka ve modeline uygun olan Kullanım Talimatları ve Bakım Talimatları açık ve anlaşılır bir biçimde hazırlanmalı ve kazan dairesinde görünür bir yere asılmalıdır.
 6. Kazan daireleri; kazanın sınıfına uygun şekilde eğitim almış kişiler tarafından işletilmelidir. Bu nedenle okul ve kurumlarımızda eğitim eksikliği olan personel için Halk Eğitimi Merkezleri ile irtibata geçilerek ilgili eksiklikler giderilmelidir.
 7. Kazan dairesinden sorumlu olan personelin yetkili ateşleyici belgesinin bir örneği kazan dairesine asılmalıdır.
 8. Kazan dairesi için gerekli İSG uyarı levhaları hazırlanmalı ve ilgili yerlere asılmalıdır.
 9. Kazan dairesinde bulunan tüm malzemeler için tanıtım ve bilgi kartları hazırlanmalı ve üzerine asılmalıdır.
 10. Kazan dairesine yeteri kadar temiz havanın doğal veya cebri şekilde sağlanmış olduğundan emin olunmalıdır.
 11. Kazan daireleri ve çatılar depo olarak kullanılmamalıdır. Katı yakıtlı kazanlar için kazan ve kömür arasında bir ara bölme bulunmalıdır.
 12. Kömürler 1,5 yüksekliği geçmeyecek ve yeteri kadar havalandırma sağlanmış şekilde depolanmalıdır.
 13. Kazan dairelerinde yetkili ateşleyiciler için gerekli İSG ekipmanları bulundurulmalıdır.
 14. Kazan dairesinde taşma çukuru veya yeteri büyüklükte bir yer süzgeci bulunmalı ve faal olmalıdır.


Yangın Tesisatı:

 1. Yangın söndürme cihazlarının periyodik olarak bakımları ilgili firma aracılığıyla yaptırılmalıdır.
 2. Yangın söndürme cihazları ilgili yönetmelik gereği yerden 90 cm'yi geçmeyecek şekilde duvara asılmalıdır.
 3. Yangın söndürme cihazlarının bulunduğu yerlerde uyarı levhası ve kullanım talimatları bulunmalıdır.
 4. Yangın dolaplarının ve yangın söndürme cihazlarının aylık kontrol listeleri hazırlanmalı ve sorumlu personel tarafından düzenli olarak kontrolleri yapılmalı ve kontrol listeleri yangın dolaplarında muhafaza edilmelidir.
 5. Yangın tesisatında su olup olmadığının kontrolü mutlaka yapılmalıdır.
 6. Yangın hidroforları faal ve kullanılabilir durumda olmalıdır.
 7. Yangın hidroforunun kullanım ve bakım talimatları hazırlanmalı ve hidroforun bulunduğu yere asılmalıdır.
 8. Su deposunun bulunduğu yerde mutlaka su gideri bulunmalıdır. Deponun taşma ve boşaltma hatları pis su giderine bağlı olmalıdır.
 9. Su deposunun yıllık temizlik ve bakımları düzenli olarak yapılmalı ve sağlık koşullarına uygunluğu sağlanmalıdır.
 10. Kontrol panelli yangın algılama ve uyarı sistemlerinin periyodik kontrolleri yapılmalı ve sistemin faal olması sağlanmalıdır.
 11. Tavandaki duman detektörlerinin tümünün kapakları açık olmalıdır.
 12. Duvarlardaki kır-bas'ların sağlam ve faal olması gereklidir.
 13. Eski yangın uyarı sisteminin (Sadece kır-bas ve sirenden oluşan) siren süresi binanın boşaltma süresinden az olmamalıdır.


Elektrik Tesisatı:

 1. Panoların önlerine 30x40cm boyutlarında izolasyon halısı serilmeli veya kullanım için alınabilecek şekilde asılmalıdır.
 2. Panoların mutlaka kilitli tutulmalıdır.
 3. Panolardaki sigortalar 1,2,3.. şeklinde etiketlenerek pano kapağı içerisine detay tablosu hazırlanıp yapıştırılmalıdır.
 4. Ana ve tali panolardaki eksik kaçak akım röleleri tamamlanmalıdır.
 5. Öğrencilerin kolaylıkla ulaşabileceği prizler iptal edilmelidir. Diğer prizler çocuk korumalı prizler ile değiştirilmeli ya da otomatik kapanır priz koruma aparatı takılmalıdır.
 6. Binadaki eksik olan buat kapakları tamamlanmalıdır.
 7. Islak zeminlerdeki(tuvalet, banyo, kazan dairesi, vs.) prizler ve aydınlatma armatürleri etanj özellikli olmalıdır.
 8. Binada mümkünse uzatma elektrik prizleri kullanılmamalıdır. Gerekli ise kullanımı için gerekli İSG tedbirleri alınmalıdır.
 9. Binada kırık, çatlak ve kapakları olmayan elektrik armatür, priz veya anahtarların eksiklikleri mutlaka giderilmelidir.
İş Atölyeleri:

 1. Atölyelerde bulunan tüm makine, araç, gereç ve iş aletlerinin tanıtım kartları oluşturulmalı ve üzerlerine asılmalıdır.
 2. Atölyelerdeki tüm makine, araç, gereç ve iş aletlerinin TİF etiketleri üzerlerine yapıştırılmalıdır.
 3. Atölyelerde bulunan tüm makine, araç, gereç ve iş aletlerinin kullanım ve bakım talimatları çalışma ortamında kolaylıkla okunabilecek büyüklükte hazırlanmalı ve bulunduğu yerde uygun bir kısma asılmalıdır.
 4. Atölyelerde bulunan makine, iş aletleri, eğitim setleri, vs. gibi periyodik bakıma tabi malzemelerin periyodik bakımları zamanında yapılmalı, bakımda yapılan işlemleri belirten fatura ve bakım kartları ilgili alan ve atölye şefliklerinde bir dosya içerisinde muhafaza edilmelidir.
 5. Atölyelerdeki çalışma ortamlarında azami derecede İSG tedbirleri alınmalı ve gerekli İSG uyarı levhaları ile donatılmalıdır.
 6. Atölyelerde kapalı ortamlarda LPG, Asetilen ve Oksijen tüpleri gibi basınçlı tüpler bulundurulmamalıdır. Bu tüpler atölye ortamlarının dışarısına patlamalara karşı güvenli bir alana alınmalıdır.
 7. Atölye ortamlarındaki sabit kompresörler patlamaya dayanıklı bir oda içerisinde bulundurulmalı ve bulunduğu oda depo olarak kullanılamamalı, içerisinde geçici olarak da olsa herhangi bir küçük ya da büyük malzeme bulundurulmamalıdır.
 8. Atölye ortamındaki hareketli kompresörler ise çalışma ortamından en az 10m mesafede olacak şekilde patlamalara karşı gerekli tedbirler alınarak kullanılmalıdır.
 

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Üst