çıkmış mülakat soruları

  1. can

    2023 Müdür, Müdür Yardımcılığı Çıkmış Mülakat Soruları

    Hakem kurulu kaç üyeden oluşur? Cevap : 11 Üye Adana’da kurulan Milli Cemiyet? Cevap : Kilikyalılar 2. Balkan Savaşında M. Kemal’in Rütbesi? Cevap: Kurmay Binbaşı Sayıştay ve Danıştay arasındaki uyuşmazlıkta nereye gidilir? Cevap: Danıştay 57 delegeyle toplanan kongre? Cevap: Erzurum Kongresi 5...
  2. can

    Müdür Ve Müdür Yardımcılığı Mülakatları İçin Örnek Sorular Ve İpuçları

    Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) sonrası mülakat aşaması, adayların bilgi ve yeteneklerini değerlendirmenin yanı sıra kritik düşünme ve iletişim becerilerini de sınamayı hedefler. Adayların bu aşamada başarılı olabilmeleri için çeşitli alanlardan gelebilecek sorulara hazırlıklı...
Üst