can

Yönetici
Yönetici
Katılım
20 Ara 2023
Mesajlar
221
Tepkime puanı
13
 • Hakem kurulu kaç üyeden oluşur? Cevap : 11 Üye
 • Adana’da kurulan Milli Cemiyet? Cevap : Kilikyalılar
 • 2. Balkan Savaşında M. Kemal’in Rütbesi? Cevap: Kurmay Binbaşı
 • Sayıştay ve Danıştay arasındaki uyuşmazlıkta nereye gidilir? Cevap: Danıştay
 • 57 delegeyle toplanan kongre? Cevap: Erzurum Kongresi
 • 5 yılını dolduran memura aylıksız izin ne kadar verilir? Cevap: En fazla 2 defada 1 yıla kadar izin verilir.
 • Verilen emre itiraz etmenin cezası? Cevap: Kınama
 • Manda ve Himaye kesin olarak nerede reddedildi? Cevap: Sivas Kongresi
 • 2018 Dünya Kupası nerede düzenlendi? Cevap: Rusya
 • Damat Ferit Hangi cemiyete üye? Cevap: İngiliz Muhaipleri Cemiyeti
 • İzmir Kongresinde hangi karar M. Kemal’e yön haritası oldu? Cevap: Misak-ı İktisadi Kararları
 • YSK üye sayısı? Cevap: 7 asil 4 yedek toplam 11 Üyeden oluşur.
 • Erzurum Kongresi öncesi Atatürk ne zaman istifa etti? Cevap: 8 Temmuz gecesi istifa etti.
 • Kadın memur doğum tarihinden itibaren ne kadar aylıksız izine ayrılabilir? Cevap: 24 aya kadar izin alabilir.
 • Euro 2020 Şampiyonu? Cevap: İtalya
 • İlk demokratik belge? Cevap: Magna Carta
 • Türklerin kendi denizlerini ticari olarak kullanması hangi kanunla gerçekleşti? Cevap: Kabotaj Kanunu
 • 657’ye göre 3-9 gün arası okula gelmemenin cezası? Cevap: Kademe İlerlemesinin Durdurulması
 • Uyarı, Kınama cezalarına karşı nereye itiraz edilir? Cevap: Disiplin Kuruluna
 • Aylıktan kesme ve Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası özlük dosyasından ne zaman silinir? Cevap: 10 yıl
 • Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına nereye itiraz edilir? Cevap: Yüksek Disiplin Kuruluna
 • 1921’de kabul edilen anayasa? Cevap: Teşkilatı Esasiye
 • Osmanlı’nın Avrupa Devleti sayıldığı Antlaşma? Cevap: Paris Antlaşması
 • Trablusgarp’a Saldıran ülke? Cevap: İtalya
 • Meclis yeter Sayısı ve karar yeter sayısı kaçtır? Cevap: Yeter sayısı 200, Karar Yeter sayısı 151
 • Euro 2024 Sloganı? Cevap: Birlikte Paylaşalım, Birlikteyiz ve birlikte güçlüyüz
 • Sevr Antlaşması nerede imzalandı? Cevap: Fransa’nın Paris Şehri yakını Sevres Kasabasında
 • C.B. Anayasa mahkemesine kaç üye seçer? Cevap: 12
 • İlk nüfus sayımı ne zaman yapıldı? Cevap: II. Mahmut dönemi
 • Atatürk ilkeleri hangi yılda anayasaya girdi? Cevap: 1924 Anayasası 1937 değişiklikleri ile
 • Milletvekilliği düşürülen kişi kaç gün içinde Anayasa Mahkemesine başvurabilir? Cevap: 7 gün
 • Osmanlı Devleti hangi antlaşma ile I. Dünya savaşından çekildi? Cevap: Mondros Ateşkes Antlaşması
 • Avrupa Birliği projelerini yürüten kurum? Cevap: Proje Uygulama Daire Başkanlığı
 • Görev yerinde alkollü içki içmenin cezası? Cevap: Kademe İlerlemesinin durdurulması
 • Kadınlara verilen ilk siyasi hak? Cevap: 1930 Belediye seçimleri
 • Cumhurbaşkanlığında çalışan memurların yargılanmasına kim karar verir? Cevap: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
 • Çarlık Rusya’dan sonra Rusların izlediği politika? Cevap: Soruya göre Komünizm veya Panslavizm olabilir
 • Memurluktan çıkarmak için kaç ayda karar verilir? Cevap: 6 Ay
 • Sabit kurun yabancı paralar karşısında değer kaybetmesine ne denir? Cevap: Devalüasyon
 • Keşfüz Zünun kimin eseri? Cevap: Katip Çelebi
 • İlçe İdare kurulu kararlarına karşı nereye itiraz yapılır? Cevap: İl idare kurulu
 • Yabancı uyruklu öğrenciler okuldaki öğrencilerin yüzde kaçını geçemez? Cevap: Yüzde 30
 • İslamiyeti kabul eden İlk Türk Devleti? Cevap: Orta Asya’da Karahanlılar, Avrupa’da İtil Bulgarları
 • 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti? Cevap: Kastamonu
 • Bir okulda sadece bir öğretmen varsa yıllık izinleri kim düzenler? Cevap: İlköğretim Bölge Müfettişleri İle beraber İlçe Milli Eğitim Müdürü
 • İlk Burslu Eğitim veren devlet? Cevap: Karahanlılar
 • İlçede özel ve genel tüm kolluk kuvvetlerinin idari amiri kimdir? Cevap: Kaymakam
 • Dünyaya en uzak gezegen? Cevap: Neptün
 • B.M. ne zaman kuruldu? Cevap: 2. Dünya Savaşından sonra 1945 yılında kuruldu
 • Atlas Okyanusu’nu Akdeniz’e bağlayan boğazın adı? Cevap: Cebelitarık
 • Hakim ve Savcılar kime bağlı? Cevap: Adalet Bakanlığı
 • Osmanlı’da ilk bütçeyi kim hazırladı? Cevap: Tarhuncu Ahmet Paşa
 • Muson Yağmurları en çok nerede görülür? Cevap: Hindistan
 • Nur Sultan hangi ülkenin başkentidir? Cevap: Kazakistan
 • Aphrdosias Antik kenti nerede? Cevap: Aydın
 • MEB’e bağlı olarak staj, burs gibi hakkı olanlar ne zaman kurumlarına döner? Cevap: 2 ay
 • Genel seçimlere kaç yıl kala seçimler yapılamaz? Cevap: 1 yıl
 • Kamu kurumlarından TBMM’ye giden dilekçe kaç günde cevaplanır? Cevap: 30 Gün. Bireylerde 60 gün
 • Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in soyundan gelenlere ne isim verilir? Cevap: Hz. Hasan soyundan gelenlere “Çelebi”, Hz. Hüseyin soyundan gelenlere “Seyyid” denir
 • Nüfusu az ve dağınık yerleşim yerlerinde kurulan ortaöğretim kurumu? Cevap: Çok Programlı Lise
 • İstiklal Marşını okuyan Milli Hatip, Cumhuriyet Hatibi? Cevap: Hamdullah Suphi Tanrıöver
 • Sözleşmeli personel tek taraflı sözleşmesini feshederse ne kadar aradan sonra göreve döner? Cevap: 1 yıl, eğer Kademe İlerlemesi gibi cezayla görevden ayrılmışsa göreve dönme yılı 3 yıl
 • Tanzimattan sonra Osmanlı-Rus harbi hangi yıllarda geçti? Cevap: 1853-1856
 • Usul ve Müracaat yönetmeliğini kim hazırlar? Cevap: Adalet Bakanlığı
 • Bir okula en fazla kaç müdür yardımcısı ataması yapılabilir? Cevap: 6
 • Hilal- Ahmer Cemiyetinin bugünkü adı? Cevap: Kızılay
 • Erfelek Şelalesi ve Keten üretimiyle ünlü il? Cevap: Sinop
 • Görevden uzaklaştırmada sorumlu kişiler? Cevap: Vali ve Kaymakam
 • Çin Seddi Hangi hükümdara karşı yapıldı? Cevap: Asya Hun Devleti Hakanı Teoman’a karşı
 • Atatürk dönemi son başbakan? Cevap: Galip Hoca takma adlı Celal Bayar
 • Süt İzni? Cevap: Analık Süt izni ilk 6 ay 3 saat, sonraki 6 ay 1.5 saat
 • Türeyiş ve Göç destanı kime ait? Cevap: Uygurlar
 • Herhangi bir suçtan tutuklanan memura maaşının ne kadarı ödenir? Cevap: 3’te 2’si ödenir
 • İstiklal Mahkemelerinin yaptığı görevlerden örnek veriniz? Cevap: Hıyanet-i Vataniye kanununa karşı suç işleyenler, M. Kemal’e suikast davası
 • Don Kişot kimin eseri? Cevap: Cervantes
 • Hannibal’in mezarı nerede? Cevap: Gebze, Kocaeli
 • 1953’te İsveç gemisiyle çarpışan denizaltımız? Cevap: Dumlupınar
 • Ani Harabeleri nerede? Cevap: Kars
 • Üç Şehitler Destanı kime ait? Cevap: Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • Köy adlarının değiştirilmesi? Cevap: İç İşleri Bakanlığının tasvibiyle olur
 • İlk köy Romanı? Cevap: Karabibik
 • Karabibik’in yazarı? Cevap: Nabizade Nazım
 • Suç ve Ceza kimin eseri? Cevap: Dostoyevski
 • Düşünüyorum, öyleyse varım diyen kişi? Cevap: Descartes
 • İşe geç giden, erken çıkana verilen disiplin cezası? Cevap: Uyarma
 • İlkokulu ve Liseyi Bitiren kişilerin dereceleri? Cevap: İlkokulu bitiren 15/1, Liseyi bitiren 13/3
 • Kaplumbağa Terbiyecisi isimli eser kime ait? Cevap: Osman Hamdi Bey
 • Hediye alma yasağını kim belirler? Cevap: Kamu Görevlileri Etik Kurulu
 • TBMM’deki memurların yargılanmasına izin veren kişi? Cevap: TBMM Genel sekreteri
 • TBMM Genel Sekreterinin yargılanmasına izin veren kişi? Cevap: TBMM Başkanı
 • Pergamon Antik Kenti Nerede? Cevap: İzmir
 • Askeri maksatlarla açılacak okullar hariç bu kanun hükümlerine aykırı hiçbir eğitim faaliyetinde bulunamaz? “Askeri Okullar”ı boşluk bırakıp bu maddeyi sormuşlar
 • Görev mahallinin izinsiz gösteri vs. durumlarda kullandırılmanın cezası? Cevap: Kınama
 • Türkiye’nin doğusu ve batısı arasındaki kuş uçuşu mesafe? Cevap: 1650 km
 • Yasal Rıza kaç gün önceden alınır? Cevap: 7 gün
 • Kardeşinin ölümü üzerine memura kaç gün izin verilir? Cevap: 7 gün
 • Lületaşının çıkarıldığı şehir? Cevap: Eskişehir
 • Oltutaşının çıkarıldığı şehir? Cevap: Erzurum
 • İdari durumlarda son karar mercii? Cevap: Danıştay
 • Beş şehir kimin eseri? Cevap: Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Kamu mali yönetimi tanımı soruldu? Cevap: 5018 sayılı Kanun
 • Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ayda en az kaç kere toplanır? Cevap: 1 kez
 • Türk Edebiyatındaki ilk tiyatro oyunu? Cevap: Şair Evlenmesi(Şinasi)
 • Gemilerde bulunan hedef saptıran sistemin adı? Cevap: Milgem
 • Denizlerde ülke sınırı kavramı? Cevap: Navtex
 • B.M.’nin yargı organı? Cevap: Adalet Divanı
 • Hangi kurumlar özel vezne açamaz? Cevap: Genel Bütçeli kurumlar
 • Rahiplerin bulunduğu ortaçağ dinsel gruba ne denir? Cevap: Ruhban
 • Sanat Güneşimiz? Cevap: Zeki Müren
 • İzin bitiminde göreve başlangıç süresi? Cevap: 10 gün
 • Balkan savaşları sonunda imzalanan antlaşmalar? Cevap: 1. Balkan savaşı sonunda Londra Antlaşması, 2. Balkan savaşı sonunda Balkan Ülkeleri kendi arasında Bükreş Antlaşmasını imzaladılar
 • Genel verici kan grubu? Cevap: 0 RH(-)
 • Genel alıcı kan grubu? Cevap: AB RH(+)
 • Altın Koza Film Ödülleri hangi ilde? Cevap: Adana
 • 1739 sayılı kanuna göre dil, din, ırk, renk cinsiyet fark etmeksizin herkesin eğitim hakkından faydalanması ilkesi? Cevap: Genellik ve Eşitlik İlkesi
 • Toros dağları hangi bölgede? Cevap: Akdeniz Bölgesi
 • E-Devlet ne zaman faaliyete başladı? Cevap: 2008
 • GDO nedir? Cevap: Genetiği Değiştirilmiş Gıda
 • Endonezya Hangi Kıtada? Cevap: Asya
 • En Fazla Müslüman nüfusa sahip ülke? Cevap: Endonezya
 • Kurum içerisinde verilen dilekçelerde cevap süresi en çok kaç gün? Cevap: 30 gün
 • Rusya’ya verilen ilk kapitülasyon antlaşması? Cevap: Küçük Kaynarca Antlaşması
 • Harabat Kimin Eseri? Cevap: Ziya Paşa
 • PİSA hangi uluslararası kuruluşa bağlı? Cevap: OECD
 • İnce MEMED kimin eseri? Cevap: Yaşar Kemal
 • Uyarma, Kınama gibi disiplin cezalarında kaç ay içinde işlem yapılmazsa soruşturma iptal olur? Cevap: 1 ay
 • Devlet Sanatçısı unvanını alan ilk kişi? Cevap: Ahmet Adnan Saygun
 • İlk Psikolojik Roman? Cevap: Eylül
 • Belediye Başkanına soruşturma iznini kim verir? Cevap: İç İşleri Bakanı
 • Altın Işık kitabının yazarı? Cevap: Ziya Gökalp
 • Sendika Genel Merkez Kurulu acil durumlarda kaç gün içerisinde toplanır? Cevap: 60 gün
 • Siyasi Parti yada yasaklanmış yayınları okula getirmenin cezası? Cevap: Memurluktan çıkarma
 • Boğazlarla ilgili bir soru gelmiş? Cevap: Montrö Boğazlar Sözleşmesi
 • Dünyadaki en derin Göl? Cevap: Baykal Gölü
 • Tac Mahal’i kim yaptırdı? Cevap: Babür Hükümdarı Şah Cihan yaptırdı
 • Hangi durumda 3 ay içinde seçimler yapılır? Cevap: TBMM üye tam sayısı yüzde 5 azaldığında
 • 500 sendikalı çalışanı olan kurumda kaç işyeri sendika temsilcisi olabilir? Cevap: 2 veya 3
 • Memurların Güvenlik hakkı nedir? Cevap: Memurun Özlük ve maaşına dokunulmaması, iş güvencesi
 • Osmanlı’da İlk modern postane ne zaman yapıldı? Cevap: Abdülmecid zamanında yapıldı
 • Çile, Kaldırımlar vs. eserler kime ait? Cevap: Necip Fazıl Kısakürek
 • Cilo Dağı, Buzul Göller, Ters Lalesi ile ünlü il? Cevap: Hakkari
 • Anayasa mahkemesi red kararı verdikten kaç yıl sonra tekrar başvuru yapılabilir? Cevap: 10 yıl
 • Kurtlar Sofrası Kimin Eseri? Cevap: Atila İlhan
 • HSYK başkanı kimdir? Cevap : Mehmet Akif Ekinci
 • 2020’de ölen Arjantinli futbolcu? Cevap: Maradona
 • Tasarruf kurallarına uymayan memura verilen ceza? Cevap: Uyarma
 • Expo 2021 Nerede? Cevap? Hatay (Expo 2023 Kahramanmaraş’ta yapılacak)
 • Suat Uğurlu, Almus Barajı hangi nehir üzerinde? Cevap: Yeşilırmak
 • İlk Roman? Cevap: Taaşşuk-u Talat ve Fitnat
 • Mondros Ateşkes Antlaşmasını İtilaf Devletleri adına kim imzaladı? Cevap: Amiral Carltrophe
 • Lise mezunu en fazla hangi dereceye yükselir? Cevap: 3. Derece
 • Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Fatih Harbiye eserleri kime ait? Cevap: Peyami Safa
 • Okul öncesi eğitim kurumlarında gezici okul uygulaması? Cevap: Öğrenci sayısının yeterli olmadığı durumlarda köylerde yapılır
 • İki Meclisli anayasa hangisi? Cevap: 1961 Anayasası
 • Üyelik başvurusu sendika tarafından kaç gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş olur? Cevap: 30 gün
 • B.M.’ de veto yetkisi olan ülkeler? Cevap: ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin
 • Bir iş ağındaki işlemlerin kaydedilmesi ve varlıkların takip edilmesi sürecini kolaylaştıran büyük defter teknolojisi? Cevap: Blockchain
 • Okul Aile Birliği hangi bakanlıkların müşterek kararnamesiyle kurulur? Cevap: MEB ve Maliye Bakanlığı
 • Boğaziçi köprüsünün adı? Cevap: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
 • Tütün eksperi hangi hizmet sınıfında? Cevap: Teknik Hizmetler Sınıfı
 • En eski papağan fosili nerede? Cevap: Yeni Zelanda
 • Orhun kitabeleri ne zaman dikildi? Cevap: 2. Göktürk Devleti döneminde
 • 2016’da Türkiye’nin istihbarat amaçlı gönderdiği uydu? Cevap: Göktürk
 • Ast memur ve üst memurun işledikleri suçla ilgili soruşturma izni vermeye hangi mercii bakar? Cevap: Üst memurun olduğu yetkili mercii
 • Devlet memuru haftada kaç saat çalışır? Cevap: 40 saat
 • Şehirlerin Şahı ? Cevap: Semerkand
 • Devlet Denetleme kurulunun dışında kalanlar? Cevap: yargı organları, askeri organlar
 • Hakkari Havalimanının adı? Cevap: Selahaddin Eyyübi Havalimanı
 • Yazın ülkemizin en sıcak bölümü? Cevap: Tuz Gölü ve çevresi
 • Güney Amerika’da Portekizce konuşan ülke? Cevap: Brezilya
 • Yüz Ölçümü en küçük il? Cevap: Yalova
 • En az nüfusa sahip il? Cevap: Bayburt
 • Yeniçeriler tarafından öldürülen padişah? Cevap: 2. Osman( Genç Osman)
 • Öğretmenler hangi hizmet sınıfında? Cevap: Eğitim-Öğretim Hizmetleri sınıfı
 • Misak-ı Milli’nin diğer adı? Cevap: Milli Yemin, Milli Ant
 • İlçedeki sicil amiri kimdir? Cevap: Kaymakam
 • Zeugma antik müzesi nerede? Cevap: Gaziantep
 • M. Kemal’e Çanakkale savaşlarından sonra verilen rütbe? Cevap: Albay
 • Aile yardımını kim alır? Cevap: Memur eşi, 25 yaşına kadar erkek çocuk ve kız çocuk
 • Çift Başkente sahip ülkeler? Cevap: Bolivya, Şili, Gürcistan, Mali, Honduras
 • Tahkim kurulunun görevi? Cevap? Spordaki son karar mercii
 • İlk oyuncak müzesi nerede? Cevap: Bursa/İnegöl
 • Milletvekilliği nasıl düşer? Cevap: TBMM Genel Kurul Kararıyla
 • Sosyal Hizmetler Çağrı numarası? Cevap: ALO 170
 • Hanımın Çiftliği adlı eser kime ait? Cevap: Orhan Kemal
 • Nikah kıyma yetkisi 2017’de kimlere verildi? Cevap: Müftülere
 • 20 TL’nin arkasında kim var? Cevap: Mimar Kemaleddin
 • 10 TL’nin arkasında kim var? Cevap: Cahit Arf
 • 5 TL’nin Arkasında kim var? Cevap: Aydın Sayılı
 • 50 TL’nin arkasında ? Cevap: Fatma Aliye
 • 100 TL’nin Arkasında? Cevap: Buhurizada Mustafa Efendi(Itri)
 • 200 TL’nin arkasında? Cevap: Yunus Emre
 • Kaç yıl ceza alınmazsa 1 yıl kademe alınır? Cevap: 8 yıl
 • İl idaresi kanununa göre il genel kurulunun vermiş olduğu karara göre nereye itiraz edilir? Cevap: Danıştay
 • Ayın kendi ve dünya etrafındaki dönüş süresi? Cevap: 27 gün 8 saat
 • Dünya sağlık örgütünün merkezi? Cevap: Cenevre/İsviçre
 • Türkiye’nin ilk Taarruz Helikopteri? Cevap: ATAK
 • Yurtdışına staj için gidenler ne kadar kalır? Cevap: 2 yıl
 • İnsan hakları evrensel bildirgesi ne zaman yayınlandı? Cevap: 10 Aralık 1948
 • Skyes-Picot Antlaşmasıyla İngiltere’ye verilen yerler? Cevap: Irak, Filistin
 • Sendika Denetleme kurulu kaç kişiden oluşur? Cevap: en az 3 en fazla 5 kişiden oluşur
 • Gizli ve açıklanması yasaklanan bilgiyi açıklamanın cezası? Cevap: Memurluktan çıkarma
 • İlk defa çevre ve alan hesaplaması yapan millet? Cevap: Mısırlılar
 • Orhun kitabeleri hangi ülkede? Cevap: Moğolistan
 • Kitab-ı Bahriye Yazarı? Cevap: Piri Reis
 • Yerli aşı? Cevap: Turkovac
 • Bütçe kabul edilmezse ne olur? Cevap: Ek bütçe, yedek bütçe yapılır
 • TBMM üye Sayısı? Cevap: 600 MV
 • TBMM Başkanı yüzde kaç oyla seçilir? Cevap: Üye tam sayısının 3’te 2’sinin oyuyla (Bir seçim döneminde 2 defa seçim yapılır. Başkan 2 yıllığına seçilir)
 • İspanya’da kurulan Müslüman devlet? Cevap: Endülüs Emevi Devleti
 • 2018 G20 zirvesi nerede yapıldı? Cevap: Arjantin
 • Habur sınır kapısı hangi ülke? Cevap: Suriye
 • İl idare kurulu karar türleri? Cevap: İdari, İstişari ve kazai
 • Türk Eğitim Teşkilatı kaça ayrılır? Cevap: 2’ye ayrılır. Formal(Örgün) ve İnformal(Yaygın)
 • Osmanlı’ya isyan eden ilk azınlık? Cevap: Sırplar
 • Padişah’ın yetkileri ilk kez ne zaman kısıtlandı? Cevap: Sened-i İttifak
 • Eşlerinin ve çocuklarının gelir getiren işlerini bildirmeyen memura verilen ceza? Cevap: Kınama
 • Yurt dışında devlet aleyhine propaganda yaparak devletin itibarını zedeleyene hangi ceza verilir? Cevap: Memurluktan çıkarma
 • Kırgızistan Başkenti? Cevap: Bişkek
 • Keban barajı üzerine kurulmuş en büyük asma köprü? Cevap: Ağın köprüsü(Elazığ)
 • Dünyanın en derin çukuru? Cevap: Mariana Çukuru
 • B.M. merkezi nerede? Cevap: New York
 • Roma Döneminden kalma ilk sivri kemer köprüsü? Cevap: Karamağara köprüsü
 • Türkiye’nin coğrafi konumu? Cevap: 36-42 kuzey paralelleri ile 26-45 doğu meridyenleri
 • Ayaşlı ve Kiracıları adlı eser kime ait? Cevap: Mahmut Şevket Esendal
 • TBMM savaş durumlarında seçimleri ne kadar erteler? Cevap: 1 yıl
 • Stratejik plan kaç yılda bir güncellenir? Cevap: 5 yıl
 • Dünyanın en büyük gölü? Cevap: Hazar
 • Osmanlı ile Haçlılar arasındaki ilk savaş? Cevap: Sırpsındığı savaşı
 • Sivas kongresinden sonra çıkarılan gazete? Cevap: İrade-i Milliye
 • Bugünkü Suriye sınırını belirleyen antlaşma? Cevap: Ankara Antlaşması
 • Kamu mallarının zarara uğratılması durumunda zarara uğratan kişiden ne kadar kesinti yapılır? Cevap: Yüzde 50
 • Bilgisayarda kullanılan en iyi yazma programları? Cevap: Word, Excel
 • Amerika kıtasını ikiye ayıran su yolu? Cevap: Panama su yolu
 • M. Kemal’in etkisinde kaldığı vatan şairi? Cevap: Namık kemal
 • Gordion Müzesi nerede? Cevap: Ankara
 • 222 kanuna göre öğrenim çağına gelen öğrenci için kaç nüsha hazırlanır? Cevap: 3 nüsha
 • T.C. suçu önlemek için hangi haklar kısıtlanabilir? Cevap: Seyahat hakkı
 • Londra konferansında TBMM’yi kim temsil etti? Cevap: Bekir Sami Bey
 • İMF’nin ilk kadın başkanı? Cevap: Christian Lagarde
 • Kaymakam hangi mahkemede yargılanır? Cevap: İl ağır ceza mahkemesi
 • Dünyanın en büyük adası? Cevap: Grönland
 • 23 Temmuz- 7 ağustos tarihleri arasında hangi konferans düzenlendi? Cevap: Erzurum Kongresi
 • Bilgisayar üzerinden verileri ele geçirmek için yapılan saldırı? Cevap: Siber Saldırı
 • Memurlar ticaret ve gelir getirici faaliyet yaparsa hangi cezayı alır? Cevap: Kademe ilerlemesinin durdurulması
 • 222 ilköğretim kanununa göre para cezası kim tarafından verilir? Cevap: Mahalli mülki amir
 • 2017 en iyi animasyon filmi? Cevap: Zootropolis
 • Meslek lisesi mezunu memurluğa hangi dereceden başlar? Cevap: 12/2
 • Selçukluda şehzadelere eğitim veren kişi? Cevap: Atabey
 • Uluslararası çalışma örgütünün adı? Cevap: ILO
 • Anayasa mahkemesine üye olabilme için en az kaç yaş? Cevap: 45 yaş
 • Babalık izni kaç gün? Cevap: 10 gün
 • Siyasi parti en az kaç milletvekili ile grup oluşturur? Cevap: 20 mv
 • Karadeniz’den doğup, Batum Gürcistan üzerinden tekrar Karadeniz’e dökülen nehir? Cevap: Çoruh
 • Kaç yaşını dolduran çocuklar takip eden eylül ayında okula yazılır? Cevap: 5 yaş(72 Ay)
 • Kalesi ile ünlü Erzincan ilçesi? Cevap: Kemah Kalesi , Kemah
 • Derece ilerlemesi kaç yılda bir olur? Cevap: 3 yıl
 • Bütçe kanununu kim hazırlar? Cevap: C.B.
 • 2017 ilk insansız metro kullanımı hangi ilçeler arası? Cevap: Ümraniye-Üsküdar
 • Kendi evlenen memur isteği halinde kaç gün izin kullanır? Cevap: 7 gün
 • Sendikacılara haftada kaç gün izin verilir? Cevap: 1 gün
 • İnsansız hava aracımızın adı? Cevap: ANKA
 • 2012 yılında UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi seçilen, 2006 yılında TBMM tarafından üstün hizmet ödülü alan sanatçımız? Cevap: Neşet Ertaş
 • Şinasi’nin atasözü kitabının ismi? Cevap: Durubi Emsali Osmaniye
 • 1 nolu CB kararnamesine göre MEB teşkilatı birimleri? Cevap? Merkez, Taşra Yurtdışı
 • İlk gezi kitabımız? Cevap: Seydi Ali Reis tarafından yazılan Mirat’ül Memalik kitabı
 • Kademe ilerlemesi cezası kaç yıl uygulanır? Cevap: 1-3 yıl
 • Gökkubbe kimin eseri? Cevap: Yahya Kemal
 • 10 yıllık memurun yıllık izni? Cevap: 20 gün
 • Yaprak Dökümü yazarı? Cevap: Reşat Nuri Güntekin
 • Toplu sözleşmede ücret belirlenirken sendikalarla uyuşmazlık çıkarsa itiraz için nereye başvurulur? Cevap: Kamu Görevlileri Hakem Kurulu
 • Sultan unvanını kullanan ilk türk devleti? Cevap: Gazneliler/Gazneli Mahmut
 • Bilgi Edinme Kurulu Üyelerini kim seçer? Cevap: C.B.
 • Mevlana, Yunus emre Hangi dönemde yaşadı? Cevap: Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde
 • Anadolu birliğini sağlamak için Osmanlı en çok hangi beylikle mücadele etti? Cevap: Karamanoğulları
 • Kamu Baş Denetçisinin görev süresi kaç yıldır? Cevap: 4 yıl
 • Okul Müdürünü kim yargılar? Cevap: Kaymakam
 • 3 başkentli ülke? Cevap: Güney Afrika
 • Norveç’in Başkenti? Cevap: Oslo
 • Bakanların yüce divanda yargılanması nasıl olur? Cevap: Meclis kararıyla ve Meclisin 5’te 3’ünün gizli oyuyla
 • Meclis bir yasama döneminde kaç ay tatil yapar? Cevap: 3 ay
 • En genç Türk Profesör? Cevap: Oktay Sinanoğlu
 • Usulsüz müracaatta bulunmanın cezası? Cevap: Uyarma
 • Manas Destanı kime aittir? Cevap: Kırgızlar
 • Sinop’ta yapılan Nükleer Santrali Hangi iki devlet yapıyor? Cevap: Fransa ve Japonya
 • Yusuf has Hacip tarafından mutluluk veren bilgi anlamına gelen eser? Cevap: Kutadgu Bilig
 • Zorunlu ilköğretim çağında gelmeyen öğrencilerin kaydı nereye yapılır? Cevap: Okul öncesi eğitim kurumları
 • Sayıştay mali denetimleri kimin adına yapar? Cevap: TBMM adına yapar
 • Konya’daki en eski camii? Cevap: Alaeddin Keykubat Camii
 • Bütçe kanun teklifi mali yılbaşından kaç gün önce TBMM’ye Sunulur? Cevap: 75 gün
 • En uzun deniz sınırı olan bölgemiz? Cevap: Ege Bölgesi
 • Kudüs şairi? Cevap: Mehmet Akif İnan
 • İspanya’nın Başkenti? Cevap: Madrid
 • Danimarka’nın Başkenti? Cevap: Kopenhag
 • Ağaç, bir yaz gecesi hatırası, akşam yine toplandı derinde eserlerinin yazarı? Cevap: Ahmet Haşim
 • Kaç tane büyükşehir belediye vardır? Cevap: 30
 • Milli Eğitim bakanının yazışmalarını kim yapar? Cevap: Özel Kalem Müdürü
 • İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kesmek için açılan cephe? Cevap: kanal cephesi
 • 2022 Wimbledon tek bayanlar şampiyonu? Cevap: Elena Rybakina
 • Yüksek okulların açılması nasıl olur? Cevap: C.B. kararı ile
 • Tarihteki ilk türk imparatorluğu? Cevap: Asya Hun Devleti
 • Siyasi parti kurma için kaç kişi gerekli? Cevap: 30
 • Mimar Sinan’ın kalfalık eseri? Cevap: Süleymaniye Camii
 • Belediyelerdeki en üst yönetici? Cevap: Belediye Başkanı
 • Fatih Sultan Mehmet’in Hocası? Cevap: Akşemsettin
 • Savaş Başlatma ve Yurt dışına asker gönderme yetkisi kimdedir? Cevap: TBMM
 • Mondros’a göre Musul ve Urfa’yı kim işgal etti? Cevap: İngiltere
 • 222’ye göre okulun öğrenciye zorunlu hallerinde verebileceği izin miktarı? Cevap: 15 gün
 • Denizlerin kirlenmesine sebep olan madde? Cevap: Müsilaj
 • Türk Beşleri Kimlerdir? Cevap: Ahmet Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar ve Necil Kazım Akses
 • Matematikçiler hangi hizmet sınıfında? Cevap: Teknik Hizmetler sınıfı
 • İğne yapraklı ormanların bulunduğu yerdeki toprak tipi? Cevap: Podzol toprak
 • Hayat boyu öğrenme 1739’a göre hangi ilkeye girer? Cevap: Süreklilik
 • Osmanlı’da gayrimüslimlerden askerlik yapmamaları karşılığında alınan vergi? Cevap: Cizye
 
Konu Sahibi
can

can

Yönetici
Yönetici
Katılım
20 Ara 2023
Mesajlar
221
Tepkime puanı
13
Daha Fazla Ekys mülakat soruları ve cevapları için:
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Üst