ekys 2024 forum

  1. can

    2023 Müdür, Müdür Yardımcılığı Çıkmış Mülakat Soruları

    Hakem kurulu kaç üyeden oluşur? Cevap : 11 Üye Adana’da kurulan Milli Cemiyet? Cevap : Kilikyalılar 2. Balkan Savaşında M. Kemal’in Rütbesi? Cevap: Kurmay Binbaşı Sayıştay ve Danıştay arasındaki uyuşmazlıkta nereye gidilir? Cevap: Danıştay 57 delegeyle toplanan kongre? Cevap: Erzurum Kongresi 5...
Üst