dil alanı gelişimi raporu örnekleri

  1. okuloncesi

    2024 Gelişim Raporu Örnekleri - Dil Alanı Gelişimi Raporu

    Dil Alanı Gelişimi Raporu Örnekleri Kısa Cümleler ile Görüşler Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanmaktadır. Şarkı, tekerleme ve parmak oyunlarını öğrenmede başarılıdır. Sözcük dağarcığı yaşının özelliklerini göstermektedir. Çekinmediği zamanlarda kendini iyi ifade...
Üst