müdür yardımcılığı sınavı

  1. can

    Ekys - Eğitim Felsefesi: Tanım, İşlevler Ve İlişkiler

    Eğitim Felsefesi: Tanım, İşlevler ve İlişkiler Eğitim ve Felsefe Arasındaki İlişki: Eğitim sistemlerinin şekillenmesi ve yönlendirilmesi, felsefi temellere dayanır. Eğitimde hangi amaçların belirleneceği, nasıl bir içerik sunulacağı, öğretim ve öğrenme süreçlerinin nasıl olacağı gibi konular...
Üst