sosyal duygusal gelişim raporu

  1. okuloncesi

    2024 Gelişim Raporu Örnekleri - Sosyal Duygusal Alan Gelişim Raporu

    Öğrenci A:Etkinliklere istekli olarak katılır ve sorumluluklarını yerine getirir. Grup içinde iletişimi başlatma konusunda yeteneklidir ve olumsuz duygularını rahatça ifade edebilir. Oyunlarda bazen liderlik rolünü üstlenir, bazen de lideri izler. Öğrenci B:Sınıf içerisindeki araç gereçleri...
Üst