temel eğitim programı

  1. can

    Ekys - Cumhuriyet Dönemi Eğitim Stratejileri

    Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim stratejileri ve uygulamaları, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Türkiye'nin modernleşme ve çağdaşlaşma sürecinin önemli bir parçasıydı. Atatürk, eğitimin ulusal idealleri beslemek, özgür ve ulusal bir devlet yaratmak, dinamik ve çağdaş bir toplum kurmak...
Üst