Sosyal Duygusal Gelişim Ile Değerler Kazanım Ve Göstergeleri

okuloncesi

Üye
Katılım
31 Ara 2023
Mesajlar
42
Tepkime puanı
1
Kazanım 1: Kendisinin/yakın çevresindeki bireylerin özelliklerini tanıtır.
Göstergeler:
 • Kendisinin fiziksel/kişisel özelliklerini ifade eder.
 • Aile üyelerinin/yakın çevresindeki bireylerin fiziksel/kişisel özelliklerini betimler.
 • Kişisel seçimlerinin farkında olur ve farklı grupların değerli bir üyesi olduğunu belirtir.
 • Kişisel özelliklerini/seçimlerini başkalarıyla karşılaştırır.
Kazanım 2: Duygularını ifade eder.
Göstergeler:
 • Duygularını sözlü olarak ifade eder.
 • Duygularını farklı yollarla ifade eder.
 • Duygularının değişebileceğini fark eder.
 • Duyguları ile davranışları arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Duygularının nedenlerini açıklar.
 • Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla göstermeye gayret eder.
Kazanım 3: Kendine güvenir.
Göstergeler:
 • Bilgilerini/becerilerini/başarılarını/hayallerini paylaşır.
 • Sınırlılıklarını/zorlandığı durumları ifade eder.
 • Uygun düzeyde risk almaya isteklidir.
 • Grup önünde kendini ifade eder.
 • Başkalarından farklı olan görüşlerini söyler.
 • Gerektiğinde bağımsız davranır.
 • Gerektiğinde liderliği üstlenir.
Kazanım 4: Bir işi/görevi başarmak için kararlılık gösterir.
Göstergeler:
 • Verilen işi/görevi başarabileceğini ifade eder.
 • Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.
 • Kendiliğinden bir işe başlamaya istekli olduğunu gösterir.
 • Bir iş/görev sırasında yönlendirme olmadan bilgilerini/becerilerini kullanır.
 • Yaptığı işe kendini verir.
 • Görevini sürdürmekten keyif alır.
 • Başladığı işi sürdürmek için sebat gösterir.
 • Başarmak için sebat gösterir.
 • İşini/görevini tamamladığında kendisiyle gurur duyduğunu ifade eder.
Kazanım 5: Duygularını/davranışlarını yönetmek için baş etme stratejileri kullanır.
Göstergeler:
 • İsteklerini/gereksinimlerini ifade eder.
 • Gerektiğinde isteklerini erteler.
 • Ortamlar/etkinlikler arasındaki geçişlere uyum sağlar.
 • Davranışlarında esneklik gösterir.
 • Koşula/duruma uygun şekilde tepkilerini kontrol eder.
 • Duygusal bakımdan zorlayıcı durumlarla baş etmek için yapılması gerekenleri söyler.
 • Duygusal bakımdan zorlayıcı durumlarda yapıcı davranmaya özen gösterir.
Kazanım 6: Bireysel farklılıklara değer verir.
Göstergeler:
 • Kendisinin farklı özelliklerini ifade eder.
 • Başkalarının farklı özelliklerini betimler.
 • Başkalarıyla benzer ve farklı özelliklerine örnekler verir.
 • Başkalarının özelliklerini takdir eder.
 • Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır.
Kazanım 7: Farklı kültürel özellikleri irdeler.
Göstergeler:
 • Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri tanıtır.
 • Farklı kültürel özelliklere ve uygulamalara dair sorular sorar.
 • Farklı ülkelere özgü kültürel özellikleri söyler.
 • Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini karşılaştırır.
 • Farklı kültürel miras ve varlıkları koruma etkinliklerine katılır.
Kazanım 8: Toplumsal yaşamdaki farklılıklarla ilgili değerlere uygun davranır.
Göstergeler:
 • Farklılıkları tanır.
 • Farklılıklarla ilgili düşüncelerini paylaşır.
 • Farklılıklara müsamaha gösterir.
 • Farklılıklara saygı duyar.
 • Farklılıklarla ilgili değerleri savunur.
 • Farklılıklarla ilgili uygun olmayan eylemleri sorgular.
Kazanım 9: Empatik beceriler gösterir.
Göstergeler:
 • Başkalarının bakış açılarını/duygularını fark eder.
 • Başkalarının bakış açılarını/duygularını farklı yollarla ifade eder.
 • Başkalarının bakış açılarının/duygularının nedenlerini açıklar.
 • Başkalarının duyguları ve davranışları arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Kendi bakış açısı/duyguları ile başkalarının bakış açısını/duygularını karşılaştırır.
 • Başkalarının bakış açılarını/duygularını anladığına dair geri bildirim verir.
Kazanım 10: Sosyal ilişkiler kurar.
Göstergeler:
 • Başkalarıyla etkileşime girmeye isteklidir.
 • Başkalarıyla etkileşime girer.
 • Başkalarıyla girdiği etkileşimlerini sürdürür
 • Akranlarıyla arkadaşlık kurar ve arkadaşlıklarını sürdürür.
 • Arkadaşlığın önemini açıklar.

Kazanım 11: Gereksinim duyduğunda yardım ister.
Göstergeler:
 • Yardım talep etmeden önce bir görevi bağımsız yapmayı dener.
 • Yardıma gereksinim duyduğu durumları belirtir.
 • Gereksinim duyduğu desteği tanımlar.
 • Destek alabileceği kişileri belirtir.
 • İş birliği gerektiren işlerde sunulan yardımı kabul eder.
 • Gerektiğinde yardım talebinde bulunur.
Kazanım 12: Başkalarına yardım eder.
Göstergeler:
 • Başkasının yardıma gereksinim duyduğunu fark eder.
 • Başkasının gereksinim duyduğu yardımı tanımlar.
 • Talep edilmesini beklemeden yardım etmeyi önerir.
 • Yardımlaşmanın önemini açıklar.
 • Farklı özellikteki çocuklara yardım eder.
 • Yardım etmeyi alışkanlık haline getirir.
Kazanım 13: Kişiler arası sorunları çözer.
Göstergeler:
 • Çatışma durumlarını başkasını suçlamadan betimler.
 • Eleştirildiğinde yapıcı davranışlar sergiler.
 • Kişiler arası sorunlara alternatif çözümler üretir.
 • Çözüme ulaşmak için uzlaşmacı davranır.
 • Çatışma yaşadığı kişiyi affeder.
 • Çatışma durumlarında gerektiğinde yardım/öneri ister.
 • Kişiler arası sorunların çözümünde iş birliği yapar.
 • Kişiler arası sorunların çözümünde başkalarına yardımcı olmaya gayret gösterir.
Kazanım 14: Atatürk’ün ülkemize kazandırdığı çağdaş ve demokratik yaşam anlayışını takdir eder.
Göstergeler:
 • Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.
 • Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.
 • Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade eder.
 • Atatürk’ün topluma kazandırdığı değerlere ilişkin duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade eder.
Kazanım 15: Farklı ortamlardaki kurallara uyar.
Göstergeler:
 • Kuralların ortama göre değişebileceğini söyler.
 • Farklı ortamlardaki kurallara örnek verir ve kuralların gerekliliğini açıklar.
 • Farklı ortamlardaki kuralların belirlenmesine katkıda bulunur.
 • Gerektiğinde kuralların değişebileceğini ifade eder.
 • İstekleri/duyguları ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.
 • Toplumsal yaşamda görgü ve nezaket kurallarına uymayı alışkanlık haline getirir.
Kazanım 16: Sürdürülebilir yaşam için gerekli olan varlıkları korumayı alışkanlık haline getirir.
Göstergeler:
 • Canlı varlıklara saygı gösterir ve onları korur.
 • Sürdürülebilir yaşam için gerekli olan kaynakları verimli kullanır ve korur.
Kazanım 17: Geri dönüşüm/tekrar kullanma davranışlarını alışkanlık haline getirir.
Göstergeler:
 • Materyallerin tekrar kullanılabileceği durumlara örnek verir.
 • Geri dönüştürülebilen/dönüştürülemeyen materyallere örnek verir.
 • Geri dönüşümün/tekrar kullanmanın önemini açıklar.
 • Tekrar kullanılabilecek materyaller ile özgün ürünler oluşturur.
 • Geri dönüşüm/tekrar kullanma ile ilgili etkinliklere gönüllü katılır.
Kazanım 18: Kendisinin ve başkalarının haklarını savunur.
Göstergeler:
 • Kendisinin ve başkalarının haklarını açıklar.
 • Adil olan ve olmayan durumları ayırt eder.
 • Haksızlığa uğradığında yapabileceklerini söyler.
 • Başkalarının haklarını korumak için yapabileceklerini ifade eder.
 • Çocuk hakları ile ilgili etkinliklere gönüllü katılır.
Kazanım 19: Sosyal davranışlarının sonuçlarını sorgular.
Göstergeler:
 • Sosyal davranışları ile bu davranışlarının sonuçlarını ilişkilendirir.
 • Sorumluluklarını yerine getiremediğinde olası sonuçları açıklar.
 • Davranışlarının sonuçlarını kabul eder ve gözden geçirir.
 • Yeni davranış seçenekleri üretir.
Kazanım 20: İçinde yaşadığı toplumun kök değerlerini içselleştirir.
Göstergeler:
 • Kök değerleri tanır ve isimlerini söyler.
 • Kök değerlerle ilgili sorulara yanıt verir ve düşüncelerini paylaşır.
 • Kök değerleri açıklar ve kişilerin davranışlarını ilişkilendirir.
 • Kök değerlere uygun olmayan davranışların sonuçlarını açıklar ve savunur.
 

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Üst