gelişim raporu örneği

  1. okuloncesi

    2024 Gelişim Raporu Örnekleri -Psikomotor Gelişimi Raporu

    Psikomotor Gelişimi Raporu Örnekleri Öğrenci A Çok hareketli bir fiziksel yapıya sahiptir. Farklı ağırlıktaki nesneleri itme, çekme ve kaldırmada başarılıdır. Etkinliklerde verilen malzemeleri istenilen nitelikte kesme, katlama ve çizme konusunda başarılıdır. Denge gerektiren becerileri...
  2. okuloncesi

    2024 Gelişim Raporu Örnekleri - Dil Alanı Gelişimi Raporu

    Dil Alanı Gelişimi Raporu Örnekleri Kısa Cümleler ile Görüşler Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanmaktadır. Şarkı, tekerleme ve parmak oyunlarını öğrenmede başarılıdır. Sözcük dağarcığı yaşının özelliklerini göstermektedir. Çekinmediği zamanlarda kendini iyi ifade...
Üst