Okulda Katılmamız Gereken Toplantılar

4 Ocak 2024
134
Views
 1. Okul Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Ekibi Toplantısı (3 defa)
 2. Okul BEP Geliştirme Toplantısı (3 defa)
 3. Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu Toplantısı (3 defa)
 4. Öğretmenler Kurulu Toplantısı 
 5. Şube Öğretmenler Kurulu Toplantıları 
 6. Veli Toplantıları 
 7. RAM Toplantısı (2 defa)
 8. Görevlendirilen Diğer Çalışma/Projelere Ait Toplantılar 

Okul psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale ekibi toplantısı (3 defa)

 • Bu toplantıda rehber öğretmen/ psikolojik danışman üye olarak bulunur
 • Toplantıya okul müdürü başkanlık eder
 • Deprem, sel, göç, terör, salgın vb. olağanüstü durumlarda okulda yapılacak psikososyal destek çalışmaları planlaması sürecine katılır 
 • Müdahale ekibindeki diğer üyelerle aynı sorumluluğa sahiptir
 • Bu olağanüstü durumlara dair müdahale ekibi tarafından planlanan önleyici çalışmaların koordinasyonu sağlar ve yürütür
 • Normal şartlarda her okul her eğitim-öğretim yılı için psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale planı hazırlamak zorundadır. Fakat yıllık okul rehberlik programında psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale çalışmaları (PSD) varsa buna dair ayrıca bir plan hazırlamaya gerek yoktur (Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri Yönergesi 9.madde a bendi)  
 1. Okul psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale ekibi sene başı toplantısı örnek tutanağı indirmek için tıklayınız. 
 2. Okul psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale ekibi ikinci dönem başı toplantısı örnek tutanağı indirmek için tıklayınız.
 3. Okul psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale ekibi sene sonu toplantısı örnek tutanağı indirmek için tıklayınız.
 4. Psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale örnek yıllık eylem planını indirmek için tıklayınız.
 5. Psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale yönergesi için tıklayınız.

Okul BEP Geliştirme Toplantısı (3 defa)

 • Bu toplantıda rehber öğretmen/psikolojik danışman üye olarak bulunur
 • Toplantıya okul müdürü ya da görevlendireceği bir müdür yardımcısı başkanlık eder
 • Rehber öğretmen/psikolojik danışman bu toplantıda tanı alanlarının anlatımı, öğrencilerin kişilik özellikleri, ihtiyaçlarının tespiti ve ders içi/ders dışı alınacak tedbirlere ilişkin fikir belirtmek için yer alır
 • Öğrencinin gelişimini, ders öğretmenleri işbirliği ile takip eder
 • Bu toplantıda ilk dönem öğrenci ve veliye yönelik yapılan rehberlik çalışmalarını ve ikinci dönem planlamalarını anlatabilir.
 1. Sene başı toplantı tutanağı örneği için tıklayınız
 2. İkinci dönem başı toplantı tutanağı örneği için tıklayınız.
 3. Sene sonu toplantı tutanağı örneği için tıklayınız.
 4. BEP dosyası indirmek için tıklayınız. 

Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu Toplantısı (3 defa)

 • Bu toplantıda rehber öğretmen/psikolojik danışman doğal üye olarak bulunur. 
 • Toplantıya okul müdürü başkanlık eder.
 • Toplantıda ilk dönem yapılan çalışmalardan ve ikinci dönem planlamalarından detaylı şekilde bahsedilebilir.
 • Sınıf rehber öğretmenlerinin sınıf ihtiyaçları ve okul rehberlik çalışmaları ile belirttikleri fikirleri dinleyip çalışmalarına yansıtabilir.
 • Sınıf rehber öğretmenleri ile etkileşimini yüksek tutarak işbirliğini arttırmaya önem gösterebilir.
 1. Sene başı toplantı tutanağı örneği için tıklayınız. 
 2. İkinci dönem başı toplantı tutanağı örneği için tıklayınız.
 3. Sene sonu toplantı tutanağı örneği için tıklayınız.

Öğretmenler Kurulu Toplantısı 

 • Bu toplantıda rehber öğretmen/psikolojik danışman kurulun bir üyesi olarak bulunur. 
 • Görev ve sorumluluğu diğer üyeler kadardır. 
 • Tüm öğretmenler gibi okul müdürü tarafından verilen, toplantıya dair görevleri ve toplantı sonrasında RPD hizmetlerine ait görevleri yapar.
 •  Kurulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri gündem maddesinde ilk dönem yapılan çalışmalar ve ikinci dönem planlamalarını anlatabilir. 

Şube Öğretmenler Kurulu Toplantıları 

 • Bu toplantıda rehber öğretmen/psikolojik danışman üye olarak bulunur
 • Toplantıya okul müdürü ya da görevlendireceği bir müdür yardımcısı başkanlık eder
 • Diğer üyeler gibi öğrencilerin kişilik özelliklerinin, öğrencilere dair gözlemleri ya da sınıfın yapısına ilişkin gözlemleri hakkında bilgi verebilir ya da diğer öğretmenlerin gözlemlerini dinleyebilir
 • Kurul tarafından sınıfa dair yapılacak planlamada tüm üyeler gibi söz hakkı vardır 

 Veli Toplantıları 

 • Tüm velilerin katıldığı toplantılarda okul müdürü, sınıf fazla yapılan veli toplantılarında sınıf rehber öğretmenleri toplantıyı yürütür
 • Rehber öğretmen/psikolojik danışman bu toplantılara veliler ile fikir alışverişinde bulunmak için katılır
 • Bu toplantıda ilk dönem sınıfa yönelik gerçekleştirilen rehberlik çalışmaları, İkinci dönem planlamaları anlatılabilir
 • Velilerin PDR hizmetleri hakkında düşünceleri sorulabilir, beklentileri konuşulabilir

 RAM Toplantısı (2 defa)

 • Bu toplantıya rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar üye olarak katılırlar
 • RAM tarafından belirlenen Gündem maddeleri kapsamında toplantı gerçekleşir
 • Okuldaki rehberlik çalışmaları hakkında bilgi verilebilir
 • İlçedeki rehberlik çalışmaları hakkında fikir belirtilebilir

Görevlendirilen Diğer Çalışma/Projelere Ait Toplantılar 

 • Rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar bulundukları il,ilçe ya da okul müdürlükleri tarafından uygulanan projelerde sorumluluk alabilir
 • Bu projeler gereğince düzenlenecek toplantılara katılır
 • İlgili çalışmadaki görev ve sorumlulukları doğrultusunda planlama ve çalışma sürecini yönetir
Article Categories:
Öğretmen · Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir