Dil Gelişimi Kazanım Ve Göstergeleri

okuloncesi

Üye
Katılım
31 Ara 2023
Mesajlar
42
Tepkime puanı
1
Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.
Göstergeler:
 • Sesin kaynağını söyler.
 • Sesin geldiği yönü söyler.
 • Sesin özelliğini söyler.
 • Sesler arasındaki benzerlik/farklılıkları açıklar.
 • Verilen sese benzer sesler çıkarır.
Kazanım 2. Konuşurken/şarkı söylerken sesini uygun şekilde kullanır.
Göstergeler:
 • Nefesini doğru kullanır.
 • Sesinin tonunu ayarlar.
 • Sesinin şiddetini ayarlar.
 • Gerektiğinde sözcükleri vurgulu kullanır.
 • Konuşma hızını ayarlar.
Kazanım 3. Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeler:
 • Başlatılan konuşmaya katılır.
 • Konuşmayı başlatır.
 • Konuşmayı sürdürür.
 • Konuşmayı sonlandırır.
 • Konuşma sırasında göz teması kurar.
 • Konuşurken jest ve mimiklerini uygun kullanır.
 • Nezaket sözcüklerini kullanır.
 • Karşısındakini etkin bir şekilde dinler.
 • Planlarını/duygularını/düşüncelerini/hayallerini anlatır.
Kazanım 4. Konuşurken dil bilgisi yapılarını kullanır.
Göstergeler:
 • Konuşmalarında isimlere yer verir.
 • Konuşmalarında fiillere yer verir.
 • Konuşmalarında sıfatlara yer verir.
 • Konuşmalarında bağlaçlara yer verir.
 • Konuşmalarında zarflara yer verir.
 • Konuşmalarında zamirlere yer verir.
 • Konuşmalarında edatlara yer verir.
 • Sözcüklerdeki ekleri doğru kullanır.
 • Sözcüklerdeki dil bilgisi hatalarını söyler.
 • Sözcüklerdeki dil bilgisi hatalarını düzeltir.
Kazanım 5. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
Göstergeler:
 • Cümlenin ögelerini doğru şekilde sıralayarak konuşur.
 • Cümlelerdeki hatalı sıralamayı düzeltir.
 • Düz cümle kurar.
 • Soru cümlesi kurar.
 • Birleşik cümle kurar.
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeler:
 • Dinlediklerinde geçen yeni sözcükleri ayırt eder.
 • Dinlediklerinde geçen yeni sözcüklerin anlamını sorar.
 • Öğrendiği sözcükleri anlamına uygun kullanır.
 • Zıt/eş anlamlı/eş sesli sözcükleri kullanır.
 • Sözcüklerin anlamını benzetme/metaforlar yoluyla açıklar.
 • Bağlamdan yola çıkarak bilmediği sözcüklerin anlamını tahmin eder.
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını yorumlar.
Göstergeler:
 • Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına açıklar.
 • Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili sorulara yanıt verir.
 • Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.
 • Dinlediklerini/izlediklerini yaşamıyla ilişkilendirir.
 • Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla sergiler.
Kazanım 8. Görsel materyalleri kullanarak özgün ürünler oluşturur.
Göstergeler:
 • Görsel materyalleri inceler.
 • Görsel materyalleri açıklar.
 • Görsel materyalleri birbiriyle/yaşamla ilişkilendirir.
 • Görsel materyallerde anlatılanları oluş sırasına göre sıralar.
 • Görsel materyallerle ilgili sorulara yanıt verir.
 • Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
 • Görsel materyallerin içeriğini yorumlar.
 • Görsel materyaller aracılığıyla farklı kompozisyonlar oluşturur

Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir.
Göstergeler:
 • Cümleyi sözcüklerine ayırır.
 • Sözcükleri hecelerine ayırır.
 • Sözcüklerin ilk sesini söyler.
 • Sözcüklerin son sesini söyler.
 • Aynı sesle başlayan sözcükleri eşleştirir.
 • Aynı sesle biten sözcükleri eşleştirir.
 • Uyaklı sözcükleri eşleştirir.
 • Söylenen bir sesle başlayan sözcükler üretir.
 • Söylenen bir sözcüğün ilk sesiyle başlayan sözcükler üretir.
 • Söylenen bir sözcüğün son sesiyle biten sözcükler üretir.
 • Söylenen sözcükle uyaklı sözcükler üretir.

Kazanım 10. Sözel olarak özgün ürünler oluşturur.
Göstergeler:
 • Olay örgüsünü/şiiri/öyküyü dinlemeden önce başlık üretir.
 • Cümlenin/olay örgüsünün/öykünün sonucunu tahmin eder.
 • Cümle/olay örgüsü/öykü/şiir/bilmece/tekerlemeleri tamamlar.
 • Cümle/olay örgüsü/bilmece/şiir/tekerleme ya da özgün bir öykü oluşturur.
 • Olay örgüsünü/şiiri/öyküyü dinledikten sonra başlık üretir.

Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.
Göstergeler:
 • Yazılı materyaller hakkında konuşur.
 • Yetişkinden kendisine kitap okumasını ister.
 • Okumanın günlük yaşamdaki önemini açıklar.
 • Farklı çocuk edebiyatı ürünlerini ayırt eder.
 • Okuma materyallerinin bölümlerini gösterir.
 • Okuma materyallerini kullanarak okuyormuş gibi yapar.
 • Her çocuk kitabının yazarının, resimleyeninin, yayınevinin olduğunu söyler.
 • Adını yazılı bir şekilde görünce tanır.

Kazanım 12. Yazı farkındalığı gösterir.
Göstergeler:
 • Çevresindeki yazıları gösterir.
 • Yazı ve resmi birbirinden ayırır.
 • Yazının işlevini söyler.
 • Yazının nereden başladığını gösterir.
 • Yazının yönünü gösterir.
 • Yazılı materyallerde noktalama işaretlerini gösterir.
 • Noktalama işaretlerinin işlevini açıklar.
 • Büyük ve küçük harfleri ayırt eder.
 • Yazının günlük yaşamdaki önemini açıklar.

Kazanım 13. Yazı yazma öncesi becerileri gösterir.
Göstergeler:
 • Yazı ve çizimin bir arada olduğu ürünler oluşturur.
 • Yazı yazmayı taklit eder.
 • Yazdığı işaretlerin/karalamaların anlamını açıklar.
 • Duygu ve düşüncelerini yetişkine yazdırır.
 • Adını yazar.
 

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Üst