Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Kazanlarını İşletme Talimatı

4 Ocak 2024
120
Views

Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Kazanlarını İşletme Talimatı

DOĞALGAZ YAKITLI KALORİFER KAZANLARINI
İŞLETME TALİMATI

Doğalgaz Yakıtlı Kazan İşletme
• Doğalgazlı kazanlarda, her bölgenin ana yetkili doğalgaz dağıtım müdürlüklerinin talimatlarına uyulmalı ve kazan operatörlerine eğitim verilmelidir. Geçerli işletme talimatları, uygulanacak olan talimatlardır. Ana yetkili müdürlüklerin uygun gördüğü zamanlarda doğalgaz kaçağı, elektrik tesisatı, alarm tesisatı ve doğalgaz tesisatında bir problem olup olmadığı kontrol ettirilmelidir. Mahalli gaz dairelerinde çalışacak personel, yetkili kuruluş tarafından eğitime tabi tutulup sertifikalandırılmalıdır.

Bu şekilde, doğalgazlı kazanların güvenli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli önlemler alınmış olacaktır. Ayrıca, doğalgaz dağıtımı ve kullanımıyla ilgili yönergelerin düzenli olarak takip edilmesi, kazaların ve hasarların önlenmesine yardımcı olacaktır.


• Kalorifer kazanları yetki belgeli kişiler tarafından işletilmelidir.
• Doğalgaz kazan borularında aşırı kirlenme yapmadığından normal periyodik bakımını yapınız.
• Kazan sıcakken su ilavesi yapmayınız.
• Kazanı yakmadan önce tesisatın su seviyesini hidrometreden kontrol edilmelidir. Eksikse ilave ederek suyun basıncı ayarlanmalıdır. Kapalı genleşme deposu hava basıncını; çatı havalık tüpü ile kazan dairesi döşemesi arasındaki yüksekliğe (metre), dolaşım pompa basıncı (metre ss) ilave edilerek bulunur.
• Kapalı genleşme deposu basıncını eksikse portatif hava kompresörü ile ayarlayınız. Basınç fazla ise supaptan ayarlayınız. Kazan çalışmaz, su soğuk iken işletme basıncının yaklaşık 5 mss fazla olarak ayarlanabilir. Üç katlı bir binada yaklaşık 20+5=25 mss yani 2,5 bar. Ancak bunlar örnek olarak verilmiş olup yaklaşık değer olup yetkili servislerce ayarlanmalıdır.
• Kazan termometresinin sağlamlığını kontrol edin, renkli sıvının içine daldığı kovanı sıvı yağ doldurun.(ısı iletimi daha doğru ölçülür).
• Kazana giren ve çıkan devreler üzerindeki vanalar açık bulundurulmalıdır.
• Kazan dairesinde brülörün yanma havasının akışına engel şeyleri ortadan kaldırınız.
• Kazan dairesinin duvar ve döşemesinin ıslanmasına engel olunuz. Uygun yangın tüpü bulundurunuz.
• Fotoseli ve brülörü her hafta kuru ve temiz bir bez ile siliniz.
• Ark yapabilecek elektrik tesisatını exproof olacak şekilde yenileyin, mümkünse gaz tesisatına dayanımlı elektrik sistemi kurdurunuz.
• Gaz detektörünün çalıştığını kontrol ettiriniz.
• Kazan termostatı vasıtasıyla suyun sıcaklığı dış sıcaklığa göre ayarlanmalı ve kontrol edilmelidir.
• Bu termostat azami sıcaklık kontrolü limit termostatı olarak çalıştırılacaktır.
• Brülörü çalıştırmak için ana tablo şalteri açılmalı, brülör düğmesi açık duruma getirilmeli, gaz vanası açılmalı ve dolaşım pompaları çalıştırılmalıdır.
• Arıza durumunda ilgili brülör firmasının el kitapçığındaki arıza prosedürleri yerine getirilmelidir.
• Selonoid vanalarda gaz kaçağını kontrol edin.
• Gaz filtresini ve hava fanını temizleyip test ediniz.
• Ateşleme ve iyonizasyon elektrotlarının pozisyonunu kontrol edin.
• Hava ve gaz proses tatlarının ayarlarını kontrol edin.
• Gaz basıncı regülâtörünün ayarını kontrol edin.
• Gaz kokusu hissettiğinizde sistemi durdurup, ana gaz vanasını kapatıp yöneticiye haber verip gaz ölçüm servisini çağırınız.
• Brülör yılda bir kez ehil bir teknisyene kontrol ettirilip gerekli bakım ve ayarları yetkili servise yaptırılmalıdır.
• Dış hava sıcaklığının 15°C altında olması durumunda; iç ortam sıcaklığı 20°C den yukarı olmayacak şekilde yakın. Kazan işletmesini sıcaklık cetveline göre yapın.
• Kalorifer kazanının genleşme tankına ve emniyet ventili bağlantısında kesinlikle hiçbir akış kesici vana olmamalıdır.
• Emniyet ventili hem kazanın üzerinde hem de vana görmeyen başka bir yerde (genleşme tankı bağlantısı vb. gibi) iki adet yedekli olmalıdır.
• Çalışıp çalışmadığı uygun basınçlarda açıp açmadığı yetkili servis ve yetkili kullanıcılarla devamlı kontrol edilmelidir.
Brülör Arızaları
• Brülör arızaya geçince beş dakika bekleyip yeniden çalıştırın çalıştıramazsanız aşağıdaki prosedürleri gerçekleştiriniz.
• Brülöre elektrik gelip gelmediğini kontrol ediniz.
• Gaz hattındaki vanaların açık olup olmadığını kontrol ediniz.
• Kazan panosu, brülör panosu üzerindeki anahtarların çalıştırma pozisyonunda olup olmadığını kontrol ediniz.
• Kazan panosu, brülör panosu üzerindeki anahtarların çalıştırma pozisyonunda olup olmadığını kontrol ediniz.
• Termik şalteri kontrol ediniz
• Yukarıdaki kontrolleri yaptırdıktan sonra brülör tekrar çalışmıyorsa yetkili servisi çağırınız.

Güvenlik Tedbirleri
• Kazan dairesinde;
Yangın cinsine uygun yangın söndürme tüpleri bulundurunuz.
Gaz kokusu hissettiğinizde ya da gaz alarm dedektörü sinyali aldığınızda aşağıdaki prosedürleri uygulayınız.
Panik yapmadan sakin olup yanan tüm ateşleri söndürün, Tüm kapı ve pencereleri açın.
Gaz ile çalışan cihazların vanalarını ve ana gaz vanasını kapatın.
Çakmak, kibrit çakmayın, sigara içmeyin.
Elektrik düğmelerine dokunmayın.(ark patlamaya neden olabilir)
Elektrikle çalışan cihazları çalıştırmayın.
Fiş çekip takmayın.
Zil kullanmayın.
Tehlikeli ortamda telefon kullanmayın
Yöneticinize haber verip ilgili gaz şirketini arayınız.
• Kaza durumunda derhal “Acil Çağrı Merkezi” aranacaktır.
• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Gereğinde ilave ediniz.)

Not:

  • Her sayfa parafe edilir.
  • İlgili tüm personele ıslak imza ile tebliğ edilir.
  • Kurum İSG dosyasında saklanır.

Acil Çağrı Merkezi
112

Hazırlayan
……………………………………
(İSG Sorumlusu)

….. / ….. / ……….
……………………………………
(İşveren / Okul-Kurum Müdürü)

Article Categories:
Evrak · İş Sağlığı Güvenliği

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir