Öğretmen Kimlik Kartı Nasıl Çıkartılır?

8 Nisan 2024
256
Views

Milli Eğitim Bakanlığı personel kimlik kartları Milli Eğitim Bakanlığı Personel Kimlik Kartları Yönergesine göre düzenlenmektedir. Öğretmen kimlik kartı nasıl çıkartılır?Öğretmen personel kimlik kartı nasıl çıkartılır?Öğretmen kimlik kartı nasıl alınır?

Öğretmen kimlik kartları nereden çıkartılır?

  • a) Merkez teşkilâtında görevli olanlar ile bu görevlerden emekliye ayrılanlara Personel Genel Müdürlüğü’nce,
  • b) Doğrudan Bakanlığa bağlı taşra teşkilâtında görevli olanlar ile bu görevlerden emekliye ayrılanlara il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince,
  • c) Taşra teşkilâtında görevli olanlar ile bu görevlerden emekliye ayrılanlara görevli oldukları veya emekliye ayrıldıkları il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince, personel kimlik kartı verilir.

Yurt dışında görevlendirilen eğitim müşaviri, eğitim ataşe yardımcısı ve öğretmenlere kimlik kartı verilmesi mümkün değildir.

Öğretmen Kimlik Kartı İçin Yapılması Gerekenler

  1. Öğretmenevi Ziraat Bankası hesabına 10 TürkLirası yatırılır.(Güncel tutarı ve hesap numarasını ilçe milli eğitim müdürlüğünüzden öğreniniz.)
  2. Kimlik kartı dilekçe raporu doldurulur.
  3. Son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
  4. Kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı fotokopisi

Çalıştığınız kurum tarafından MEBBİS’e fotoğrafınızın yüklenmiş olması gerekmektedir. Kimlik kartı baskısında kullanılacak olan fotoğraf, MEBBİS sistemi üzerinden alınır.

1. Ücret yatırılması

Bulunduğunuz ilçe milli eğitim müdürlüğünü arayıp kimlik kartı için banka, hesap ve yatırılacak tutarı öğrenip gerekli ücreti yatırınız. Dekontu daha sonra ya ilçe milli eğitim müdürlüğünüze ya da bulunduğunuz okula Kimlik Kartı Dilekçe Raporu ile teslim edeceksiniz.

2. Kimlik kartı dilekçe raporunun doldurulması

Her türlü başvuruda olduğu gibi öncelikle kendi kurumunuza dilekçe ile başvurmanız gerek. İlgili dilekçeye MEBBİS>Kişisel Bilgiler Modülü>Kimlik Kartı Dilekçe Raporu bölümünden ilgili alanları doldurarak ulaşabilirsiniz.

MEBBİS>Kişisel Bilgiler Modülüne girilir.

Kimlik Kartı Dilekçe Raporu sekmesine tıklanır.

Kimlik Kartı Almak İçin Dilekçe Örneği sekmesine tıklanır.

Başlık 1: Bulunduğunuz ilçenin adı bilgileri girilir.

Başlık 2: Kadronuzun bulunduğu okulun adı yazılır ve Tamam sekmesine tıklanır. Gelen raporu imzalayıp okul yönetimine veriniz. Okul yönetimi bu dilekçeyi ve yatırılan ücretin dekontu ile birlikte ilçe milli eğitime bildirecektir.

Matbu dilekçe: Personel kimlik kartı alacak kişi, MEBBİS – Kişisel Bilgiler Modülünden kişisel şifresiyle giriş yaparak alacağı matbu dilekçeyi doldurmalıdır. Dilekçede bulunan “Kimlik Veriliş Nedeni” bölümü doğru bir şekilde işaretlenmeli ve imza alanı imzalanmalıdır.

3. Fotoğraf

Kimlik kartlarına” 25/11/1982 tarih ve 17849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak son 6 ay içinde çekilmiş renkli fotoğraf yapıştırılır.

Bazı ilçe milli eğitim müdürlükleri MEBBİS sistemindeki fotoğrafınızı kullanabilmektedir. Bu durumda fotoğrafa gerek olmayabilir. Lütfen ilçe milli eğitim müdürlüğünüze bu durumu sorunuz.

4. Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi

Yine yönetmeliğe göre ilçe milli eğitim müdürlükleri yeni kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisini sizden isteyebilir.

Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra öğretmen kimlik kartınızı ya da personel kimlik kartınızı okulunuza ya da bizzat ilçe milli eğitime giderek elden teslim alabilirsiniz.

Diğer Dikkat Edilecek Hususlar

Zayi durumunda kayıp tutanağı: Eğer kimlik kartı zayi olmuşsa ve resmi bir kayıp tutanağı varsa, bu tutanak belgeler arasında olmalıdır. Eğer resmi bir kayıp tutanağı yoksa, kişinin kendi el yazısıyla yazdığı bir kayıp tutanağı hazırlanıp okul/kurum idarecisi tarafından imzalanmalıdır.

Eski kimlik kartı (yenileme durumunda): Eğer kimlik kartı yenileniyorsa, eski kimlik kartı okul/kuruma iade edilmelidir. Okul/kurum müdürlüğü, eski kimliği müdürlüğe elden ya da posta yoluyla ulaştırmalıdır.

Önemli Not: Kişinin MEBBİS sistemi üzerinden güncel bilgilerini ve fotoğrafını kontrol etmesi gerekmektedir. Bilgilerinde hata olan ya da fotoğrafı eksik/eski olan personel, kimlik kartı başvurusu yapmadan önce bu bilgileri güncelletmelidir.

Not : İşlem basamakları ilçeden ilçeye fark edebilir.

Article Categories:
Öğretmen · Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir