Öğretmenler İçin İş Sağlığı Güvenliği Talimatı

4 Ocak 2024
62
Views

Öğretmenler İçin İSG Talimatı İndirmek İçin Tıklayınız.

 • Okul yönetimi tarafından iletilen kurumsal ve mesleki görevleri yerine getirmek.
 • Öğretmenler Kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve diğer kurul toplantılarına katılmak ve kendilerine verilen görevleri yerine getirmek.
 • Özelliğini kaybetmiş, bozulmuş, koruyucusuz araç gereci kullanmamak, verilen araç gereci korumak kollamak,
 • Kendisine verilen iş ekipmanı olarak kullanılan araç gereci amacı dışında kullanmamak,
 • Bulunması haline Okul İSG Kurulu ya da idare tarafından iş sağlığı ve güvenliği konularında tanımlanan ve alınan kararlar doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmek.
 • Milli Eğitim Bakanlığı ilgili yönetmeliklerinde kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve yetkilerini kullanmak.
 • Okul müdürünün vereceği, hizmetle ilgili diğer görevleri yapmak.
 • Yeterlilik belgesi olmayan işle uğraşmamak,
 • Yükseğe çalışma, elektrikle çalışma vb. eğitim gerekliliği bulunan özel iş ve işlemlerde bulunmmak,
 • Kullandığı malzeme ve sınıfların iş güvenliği yönü ile tehlikelerini (örneğin; kırılmış piriz, cam, sıra, öğrencilerin camdan sarkması vb.) idareye, kurul varsa çalışan temsilcisine yoksa işverene (Okul Müdürüne/isg Sorumlu Müdür Yardımcısına) bildirmek ve yapılan işlemlerin takibinde bulunmak.
 • Şahit olduğu (…Az kalsın… Oluyordu. ) Ramak Kala Olaylarını, kaza zarar ziyan olmasa da ilgili formu doldurmak suretiyle, Okul Müdürüne/isg Sorumlu Müdür Yardımcısına bildirmek.
 • Tertip düzene dikkat etmek, ders bitiminde elektrik lambalarının, pencerelerin ve elektrikli cihazların kapatılmasını sağlamak, verilen talimatlara uygun davranmak, izinsiz iş yapmamak,
 • Akıllı Tahta kullanılıyorsa açıp kapatırken yanında öğrenci bulundurmamak, korumalı prizlerine şarj cihazı bağlanmamak,
 • Ders bitiminde ve başlangıcında derslik kapısını kendisi açıp kapatmak,
 • Aceleci davranmamak, kişisel koruyucu donanımalar gerekiyorsa kullanmak, koruyucusuz iş ekipmanı kullanmamak, tehlikelerden uzak durmak, öğrencileri uzak tutmak.
 • Nöbet görevinde ortamda veya kişilerde gördüğü, İSG uygunsuzluklarını tehlikeleri rapor etmek, mümkünse engel olmak, kontrol çizelgeleri varsa imzalamak ve isg sorumlu müdür yardımcısına vermek,
 • Öğrencilerin tehlike ve riskler konusunda bilinçlendirmek, farkındalıklarının artırılmasına katkıda bulunmak, onlarda güvenlik bilincinin gelişmesine yardımcı olmak, tehlikeli hareket yapmalarına engel olmak
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ve bağlı yönetmeliklerine uygun olarak, çalışmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek. İlgili kanun, yönetmelik, yönerge ve genelge hükümlerini okumak araştırmak ve işi ile ilgili kısımlarını uygulamak.
 • Herhangi bir acil durumda okul idaresini bilgilendirmek,
 • Kaza durumunda derhal “Acil Çağrı Merkezi” aramak.
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Gereğinde ilave ediniz.)

Not:

 • Her sayfa parafe edilir.
 • İlgili tüm personele ıslak imza ile tebliğ edilir.
 • Kurum İSG dosyasında saklanır.

Acil Çağrı Merkezi

112

Hazırlayan

……………………………………

(İSG Sorumlusu)

….. / ….. / ……….

……………………………………

(İşveren / Okul-Kurum Müdürü)

Article Categories:
Evrak · İş Sağlığı Güvenliği

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir