Şöförler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

4 Ocak 2024
81
Views

ŞOFÖRLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ARAÇ KULLANIM TALİMATI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

 1. AMAÇ: Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şoför olarak görev yapan, kendisine araç tahsis edilen kullanıcıların, kendileri ve kullandıkları araçları için İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerine tam olarak uyarak güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlamaktır.
 2. KAPSAM: Bu talimat araç kullanılmasında görevli tüm personeli kapsar.
 3. DAYANAK         : Bu talimat 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bağlı yönetmelik ve tebliğlere dayanılarak hazırlanmıştır.
 4. UYGULAMA: Araç kullanılmasında görevli personel;
 • İş Sağlığı ve güvenliği konusunda yasa, yönetmelik ve iş yerine özgü mevzuat, prosedür ve talimatları uygular.
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda koruma ve acil durum müdahale araçlarını uygun ve çalışır vaziyette olduğunu kontrol eder.
 • Araçtan ve trafik şartlarından oluşabilecek risklere karşı trafik ve güvenlik kurallarına uygun önlemleri alır.
 • Araçta ilk yardım çantası bulundurur.
 • Anında giderilemeyecek veya yetki alanı dışındaki acil durum veya kazayı derhal ilgili acil hizmet birimlerine bildirir.
 • Talimatlara uygun olarak araca ait acil durum prosedürlerini uygular.
 • Çevre korumaya karşı alınan önlemleri, yapılan işin gereklerine uygun şekilde azami ölçüde uygular.
 • Gürültü kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri azami ölçüde uygular.
 • Trafik kurallarını, gerekli yasal yükümlülüklerine göre uygular.
 • Hata ve arızaları oluşturan nedenleri belirleyerek bunların ortadan kaldırılmasına yönelik görevleri kapsamındaki işlemleri yürütür.
 • Seyahat edenlerin rahatını sağlayacak şekilde araca ait havalandırma ve ısı ayarlarını yapar.
 • İş süreci içerisinde kullanılacak araç, gereç ve ekipmanı ilgili talimatlar doğrultusunda kontrol eder.
 • Bulundurulması zorunlu araç ve gereçleri kullanılabilir durumda bulundurur.
 • İmalatçı firmanın tavsiyesine göre belirlenen km.de aracın periyodik bakımını yaptırır.
 • Araçta bulundurulması zorunlu belgeleri (sürücü belgesi, trafik ve tescil belgesi, egzoz emisyon kartı, güzergah belgesi, belediye çalışma ruhsatı, zorunlu trafik sigorta poliçesi vb) kontrol eder.
 • Eksik ya da hatalı evrak/belge varsa işvereni bilgilendirir.
 • Aracın dış temizliğini kontrol eder, temizler veya temizletir.
 • Cam, kaporta, tampon, reflektör, araç dışı görsel vb. birimlerde hasar olup olmadığını kontrol eder.
 • Aracın altına bakarak herhangi bir yağ ve su sızdırması olup olmadığını kontrol eder.
 • Motor kaputunu açarak motor yağ seviyesini, soğutma sıvısını kontrol eder.
 • Aracın içini uygun malzeme ile siler, temizler/temizletir.
 • Lastiğin üzerinde patlak, kesik, balon olup olmadığını kontrol eder.
 • Lastik hava basıncını kontrol eder, basınç yeterli değilse hava basıncını tamamlar.
 • Lastik diş derinliğinin aşınıp aşınmadığını kontrol eder.
 • Dış ışık kontrolü, far (uzun ve kısa huzmeli), sis, park, fren lambası, araç içi lambaları ve dönüş ışığı kontrolü yapar.
 • Sileceklerin çalışıp çalışmadığını, silecek suyu olup olmadığını kontrol eder.
 • Kapı ikaz lambalarını kontrol ederek, kapıların çalışıp çalışmadığına bakar.
 • Fren, el freni, korna, koltuk ve ayna ayarlarının kontrolünü yapar.
 • Yolun ve trafiğin durumunu kontrol ederek aracı harekete geçirir.
 • Aracın periyodik bakım ve kontrollerini bakım kartlarından takip eder, teşhis edilen hasar varsa yetkililere bildirir.
 • Aracı kullanmadan önce görüntü netliği (cam, ayna) sağlanır, çevre kontrolü yapılır, fren kontrolleri yapıldıktan sonra emniyet kemeri takılarak aracı kullanır.
 • Araçta ilgili mevzuatlara göre bulunması gereken ekipmanları bulundurur, çalışır ve eksiksiz olduğunu kontrol eder, yangın söndürücünün son kullanım tarihi kontrol eder.
 • Kısa bir süre için olsa bile aracın emniyet tedbiri almadan sürücüsüz bırakmaz.
 • Aracın yönünü ileri doğru hareket edeceği konumda tutar. (geri geri park et, düz çık.)
 • Çalışma ortamında kendisi ya da çevresindekiler için gördüğü tehlikeleri İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi’ne bildirir.
 • Daire amirlerince verilen, ilgili, diğer görevleri yapmalıdır.
 • Pandemi dolayısı ile ülke genelinde alınan tedbirlere uygun hareket eder. Özellikle maske kullanımı, kişiler arası mesafenin gözetilmesi ve el hijyeni sağlanması hususunda hassas davranır. Okul/Kurum tarafından bildirilen pandemiye özel kararlara göre hareket eder. Araç içi hijyen kurallarına uygun hareket eder. Yolcuların da riayet etmesini sağlar.
 • Kaza durumunda derhal “Acil Çağrı Merkezi” aranır.
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Gereğinde ilave ediniz.)

Not:

 • Her sayfa parafe edilir.
 • İlgili tüm personele ıslak imza ile tebliğ edilir.
 • Kurum İSG dosyasında saklanır.

ARAÇTA BULUNMASI GEREKEN EKİPMAN

 • Araca ve şoföre ait belgeler
 • Bijon anahtarı
 • Çekme halatı
 • Haberleşme cihazı
 • İlk yardım çantası
 • Kriko
 • Reflektör
 • Seyyar lamba
 • Pens ve tornavida
 • Takoz
 • Yangın söndürme aleti
 • Yedek ampul
 • Şehir haritası
 • Zincir

Acil Çağrı Merkezi

112

Hazırlayan

……………………………………

(İSG Sorumlusu)

….. / ….. / ……….

……………………………………

(İşveren / Okul-Kurum Müdürü)

Article Categories:
Evrak · İş Sağlığı Güvenliği

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir