Temizlik Personeli İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

4 Ocak 2024
99
Views

İNDİR: Word Dosyası İndirmek İçin Tıklayınız.

 1. AMAÇ: Bu talimatın uygulanmasındaki amaç; temizlik ve bakım/onarım işlerinde görevli çalışanın, olası tehlike ve risklere karşı almaları gerekli önlemleri belirleyerek sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde çalışmalarını sağlamaktır.
 2. KAPSAM            : Bu talimat İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ve bağlı kurumlarında temizlik ve bakım/onarım işlerinde çalışan personelle birlikte tüm çalışanları kapsar.
 3. DAYANAK         : Bu talimat 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bağlı yönetmelik ve tebliğlere dayanılarak hazırlanmıştır.
 4. UYGULAMA      : Temizlik ve bakım/onarım hizmetlerinde çalışan görevli personel;
 5. Görev yerine vaktinde gelir.
 6. İş yerindeki çalışma arkadaşlarınızın emniyetini, kendi emniyeti kadar önemser.
 7. Amirin izni olmadan görev yerinden ayrılmaz.
 8. Kendisine tanımlanan bölge dışında bir faaliyette bulunmaz.
 9. Kullanacağınız makineler üzerindeki talimatlara ve uyarı levhalarına uyunuz.
 10. Elektrikle çalışan cihazları kullandıktan sonra fişini çeker.
 11. Temizlik için en uygun araç gereç kullanır. Saplı süpürge, kürek, paspas, fırça, elektrikli süpürge, basınçlı hava vb. mutlaka amacına uygun kullanır.
 12. Herhangi bir ekipmanı amacı dışında asla kullanmaz.
 13. Kayarak düşmeye sebep olabilecek yerde gördüğü her türlü şeyi (Yağ, meyve kabuğu, parçalar, vb.) derhal kaldırır. İmkânı dışında ise ilgili amirine bildirir.
 14. Çöpleri mutlaka çöp konteynerlerine atar. (Ayrıştırma varsa buna uygun olarak atılır.)
 15. Ortak kullanılan malzemeleri daima temiz tutulur. Kullanılan malzemeyi düzgün ve güvenli bir biçimde yerine bırakır.
 16. Malzeme ve ekipmanların yerini izinsiz ve habersiz olarak değiştirmez.
 17. Dinlenme odalarındaki tüm elektrikli aletlerin kablolarının, fiş ve prizlerinin uygun ve emniyetli olmasını ve arızalı olanların onarımının yaptırılmasını sağlar. Ayrıca sarkan ve ekli elektrik kablolarının açıkta durmasını engelleyiniz. Herhangi bir arıza durumunda amire ve/veya elektrik arızasını giderecek ilgili kişiye bildirir. (Elektrikli cihazların onarımları mutlaka ehliyetli kişi veya firmalarca yapılmalıdır.)
 18. Elektrik panoları ve tablolarının çevresine su dökmez, sıkmaz.
 19. Eğitim ve bilgi sahibi olmadığınız cihazları kullanmaz.
 20. Koruyucusu olmayan dönen ve hareketli parçaları bulunan cihazları kullanmaz.
 21. Elektrik fişini kablodan asılarak değil, fişten tutarak kontrollü olarak çeker.
 22. Elektrikli cihazlarını yakınında çay, kahve gibi dökülme ihtimali olan içecekler bulundurmaz. Çay kahve vb. sıcak içeceklerin dökülmemesi için dikkat eder.
 23. Bahçıvan makası, budama makası, bıçak, testere vb. kesici aletlerle çalışırken gerekli önlemlerini alır. Güvensiz ekipman kullanmaz. Dikkatli çalışır. Çalışma esnasında, kurum amiri tarafından temin edilen, Kişisel Koruyucu Donanımları” mutlaka kullanır.
 24. Takılma, düşme ve çarpma ihtimaline karşı dolap kapakları ve masa çekmecelerini açık bırakmaz.
 25. Kapı ve pencereleri dikkatli açarak odaların havalandırmasını yapar. Havalandırma amaçlı kullanılan pencerelerin önlerinde düşme olasılığı olan malzemelerin bulanmamasına dikkat eder.
 26. Yürürken, özellikle merdivenlerden inip çıkarken cep telefonu kullanmaz.
 27. Yüksek yerlerdeki raflara ulaşmak için portatif merdiven kullanır.
 28. Sandalye, koltuk, masa ve çekmeceleri yüksekte bir noktaya ulaşmak için asla merdiven gibi kullanmaz.
 29. Yerden, ağır bir malzeme kaldırırken belin incinmemesi için dizlerin kırılması ve kuvvetin belden değil bacaklardan alınmasını sağlar.
 30. Kaldırılabilecek yükten fazla malzemeyi araçsız kaldırmaz, taşımaz. Gerektiğinde yardım ister.
 31. İşyerinde yük taşırken düşmeye ve ayak takılmasına karşı dikkatli olur. Taşınan yükün görüşü kapatmamasına dikkat eder.
 32. Yüksekte çalıştığında malzeme/aletlerin düşmemesi için gerekli özeni gösterir. Yukarıdan aşağıya / aşağıdan yukarıya malzeme atmaz. İş bitiminde uygun şekilde aşağıya indirir.
 33. Dışarı çıkılarak temizlenmesi gereken pencere, cam vb. ortamlar emniyet önlemi almadan çalışmaz.
 34. Yüksekte çalışmaya başlamadan önce çevrenizi kontrol eder. Tehlike gördüğü takdirde gerekli tedbirleri almadan ya da aldırmadan çalışmaya başlamaz.
 35. İşveren tarafından verilen ya da verdirilen “Yüksekte Çalışma Eğitimi” almadan yüksekte çalışmaz.
 36. Tüm Kişisel Koruyucu Donanım temin edilerek kullanım eğitimi verilmeden yüksekte çalışmaz.
 37. Yüksekte çalışacağı zaman emniyet kemeri takar. Uygun bağlantıları gerçekleştirir. Gerekli emniyet tedbirlerini almadan yüksekte çalışmaya başlamaz. (Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir. İlgili Yönetmelik Ek4,Md.A.1. – Her ne sebeple olursa olsun 1,2 m üzerine çıkıldığında koruyucu donanım kullanılması gerekir.)
 38. Yükseklik korkusu, tansiyonu, baş dönmesi gibi rahatsızlıkları varsa yüksekte çalışma yapmaz. Bu durumu amiri ile mutlaka paylaşır.
 39. Kimyasalların depolandığı bölümlerde havalandırma tertibatı olmasına dikkat eder. Bulunmaması durumunda ilgililere haber verir.
 40. Kimyasalların etiketli olmasına dikkat eder. Bulunmaması durumunda okunaklı bir şekilde etiketlendirilmesini bildirir. İçeriği belli olamayan hiçbir kimyasal ile çalışma yapmaz.
 41. Kimyasal maddelerle çalışırken işe uygun lastik eldiven, çizme, koruyucu gözlük, maske vb. kişisel koruyucu donanımları kullanınız. (Bu koruyucu ekipman kurum amirleri tarafından temin edilir.)
 42. Tahriş edici kimyasal maddelerin gözle veya cildinizle teması halinde derhal bol su ile 15 dakika yıkar. Acilen kurum ilgililerine haber verir. Hemen bir hekime başvurur.
 43. Tahriş edici kimyasal maddelerin kaplarını hiçbir zaman güneş altında veya ısı kaynağı yakınında bulundurmaz, depo etmez.
 44. Kullandığınız her kimyasalın malzeme bilgi formunu dikkatlice okur. Yazılı tüm kurallara uyar. “Güvenlik Bilgi Formu” bulunmayan kimyasallar için ilgili firmalara bildirilmek üzere kurum amirini bilgilendirir.
 45. Bir arada depolanmaması gereken kimyasalları bir araya getirmez.
 46. Karıştırılmaması gereken kimyasalları bir arada bulundurmaz. Kullanırken asla karıştırmaz.

(ASİTLER İLE ÇAMAŞIR SUYU ASLA KARIŞTIRILMAZ. Yüzey temizleyiciler de asidiktir.)

 • Yangın söndürme cihazlarını ve acil çıkış yerlerini mutlaka öğrenir.
 • Çalışma ortamınızın acil çıkışı engellemeyecek şekilde düzenlenmesini sağlar.
 • Acil çıkış kapılarını giriş-çıkış yapmak ve/veya sigara içmek için kesinlikle kullanmaz.
 • Acil çıkış merdivenlerinde veya kaçış yollarında, acil durumda çıkışı engelleyecek malzemeler bulundurmaz.
 • Lavabo ve tuvaletlerin temizliği yapılırken bulundurulması gereken uyarı levhalarını kullanır. Uyarı levhalarına uyar.
 • Odalarda kesinlikle elektrikli ısıtıcı, su ısıtıcısı vb. yapılan iş ve görevle ilgisi olmayan cihazları kullanmaz.
 • Mesai sonunda odadan ayrılırken ışıkları söndürüp, elektrikli aletleri (prize takılı şarj cihazı, bilgisayar vb.) prizlerinden çıkarır. Sabit elektrikli cihazları kapatır. (Zorunlu çalışması gerekenler hariç.)
 • İş güvenliği Uzmanı ve İş Yeri hekimi talimatlarına uyar.
 • Uyarı işaret ve ikaz levhalarının yerlerini kesinlikle değiştirmez.
 • Meydana gelebilecek herhangi bir iş kazası ve ramak kala olan olayları derhal amirine ve İş güvenliği birimine bildirir.
 • Olağanüstü bir durumda derhal ulaşılması gereken acil durum numaralarını öğreniniz.
 • Çalışma ortamında kendisi ya da çevresindekiler için gördüğü tehlikeleri İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi’ne bildirir.
 • İlgili mesleki eğitimi bulunmayan hiçbir donanımın tamiratını gerçekleştirmez. (Elektrikli, mekanik vb.)
 • Daire amirlerince verilen, ilgili, diğer görevleri yapmalıdır.
 • Pandemi ya da kurumda meydana gelebilecek sağlık durumlarına dair alınan tedbirlere uygun hareket eder.
 • Kaza durumunda derhal “Acil Çağrı Merkezi” aranacaktır.
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Gereğinde ilave ediniz.)

Not:

–          Her sayfa parafe edilir.

–          İlgili tüm personele ıslak imza ile tebliğ edilir.

–          Kurum İSG dosyasında saklanır.

Acil Çağrı Merkezi

112

Hazırlayan

……………………………………

(İSG Sorumlusu)

….. / ….. / ……….

……………………………………

(İşveren / Okul-Kurum Müdürü)

Article Categories:
Evrak · İş Sağlığı Güvenliği

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir