Yüksekte Çalışma İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

4 Ocak 2024
80
Views

Yüksekte Çalışma İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

YÜKSEKTE ÇALIŞMA

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TALİMATI

 • Yüksekliği tabandan itibaren 1,2 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlar “Yüksekte Çalışma Eğitimi” almadan çalıştırılamazlar. (Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir.)
 • İşveren tarafından gerekli tüm İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri alınacaktır. Güvensiz durumda çalışılmayacaktır.
 • Yüksekte çalışma işini yapacak tüm personele gerekli Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) temin edilmelidir. Çalışanların verilen KKD’leri kullanmaları sağlanacaktır.
 • Düşmelere karşı kullanılan donanımlar tam ve eksiksiz olarak bilinir ve uygun zamanda uygun ekipman kullanılır. [Düşmeyi önleyici ekipman (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte) Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte). Vücudu boşlukta tutabilen donanım (paraşütçü kemeri)]
 • Düşmelerin önlenmesi için her türlü çalışma zemini temiz ve engelsiz olarak bulundurulacaktır.
 • Bina dış cephelerinin temizliği (çatı, duvar, cam vb.) Bina içi yüksek alan temizlikleri (tavan, aydınlatma, dolap üstleri vb.), Ekstra işler (bayrak asma, inşaat sonrası temizlikler vb.) gibi işlerde mutlaka işçilere paraşüt tipi emniyet kemeri taktırılacak, kemerlerinin kancalarını tercihen bel hizasından yukarısından sağlam bir yere takacaklardır.
 • Çalışma zeminlerinde geçişi engelleyen malzeme ve malzeme artığı bulundurulmayacaktır. Yağlı maddelerin zemin üzerine dökülerek zemini kaygan hale getirmesine izin verilmeyecektir.
 • Potansiyel bir düşme tehlikesi ya da kayma tehlikesi varsa düşmeden koruyan emniyet kemerlerinin kullanılması gerekmektedir.
 • Aşağısında 2 metreden daha fazla bir boşluk bulunan veya yüksekte bulunan çalışma yerlerinde çalışan işçileri düşmeden korumak için korkuluk, çalışma platformundaki malzemelerin düşmemesi için etek tahtaları yapılacak, bunların sağlanamadığı hallerde, işçilere paraşüt tipi emniyet kemeri taktırılacak, kemerlerinin kancalarını tercihen bel hizasından yukarısında sağlam bir yere takacaklardır.
 • Emniyet kemerlerinin kullanılamayacağı veya korkuluklu çalışma platformu yahut iskele bulunmayan ve 3m’den yüksek olan yerlerde güvenlik ağı yerleştirilmeden hiç kimse çalıştırılmayacaktır.
 • Emniyet kemeri ve diğer önlemlerin alınamadığı ve işçilerin diz çökerek veya çömelerek çalışmak zorunda oldukları yerlerde ara korkuluklar yapılacaktır.
 • Düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, düşme tutucu aparatları bulunan halata bağlı paraşüt tipi emniyet kemeri taktırılarak çalıştırılacaktır.
 • İşçilerin emniyet kemerinin kancalarını takacakları yerler, çalışılan yere uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir. Binanın yatay kirişlerinde yapılan çalışmalarda, belli sağlam dikmeler arasına yatay can halatlar gerilecektir. İşçiler emniyet kemerlerinin kancalarını bu halatlara geçirerek ve hat boyunca emniyetli olarak yürüyebileceklerdir.
 • Çatılarda ve eğik yüzeylerde yapılan işlerde kullanılan yapı iskelelerine 1 m. yüksekliğinde korkuluk yapılacaktır. Bu korkuluklar aynı zamanda, dengesini yitiren bir işçinin düşmesine engel olacak sağlamlıkta olacaktır.
 • Emniyet kemerleri ve müştemilatı, can halatları, emniyet kilitleri ve halat kavrama aparatları her çalışmaya başlamadan önce iyice kontrol edilecek, en ufak bir arıza ve bozukluk halinde kullanılmayacak ve yenileri ile değiştirilecektir.
 • Emniyet kemerleri, halatları, kancaları ve diğer aksesuarı 3 aylık periyotlarla bu konuda yetkin mühendis tarafından kontrol edilecek ve üzerinde kontrol tarihi ve kontrol edenin bilinen işareti yazılacaktır.
 • 40-50 km/saat’ in üzerindeki rüzgâr hızlarında, zeminin kaygan ve buzlu olması halinde, yüksekte yapılan her türlü montaj, bakım ve onarım çalışmaları durdurulacaktır.
 • Yüksek kotlarda bulunan çalışma yerlerinde, bir yerden bir yere giderken, emniyetli olmayan kestirme yollardan geçmek, halatlardan kaymak, kolonlara tırmanmak, şaka yapmak ve gayri ciddi çalışmak yasaktır.
 • Yüksek betonarme platformlarının döşeme kenarlarına düşmeyi önleyecek korkuluk yapılacaktır. Bu mümkün olmadığı hallerde, serbest çalışmayı sağlamak için döşeme kenarına korkuluklu iskele yapılacaktır.
 • Döşeme kenarları en azından,  uyarı niteliğinde kırmızı-beyaz renkli şerit bant ile sarılmalıdır.
 • Boru veya madeni iskeleler statik, elektriğe karşı uygun şekilde topraklanacaktır. Bu koşullar sağlanmadan iskele üzerine kesinlikle çıkılmayacaktır
 •  Alçak veya yüksek seviyede olan hareketli veya sabit çalışma yerleri;

a.       çalışan işçi sayısı,

b.      üzerlerinde bulunabilecek maksimum ağırlık ve bu ağırlığın dağılımı,

c.       maruz kalabileceği dış etkiler,

göz önüne alınarak yeterli sağlamlık ve dayanıklılıkta olacaktır. Bu çalışma yerlerinin taşıyıcı sistemleri ve diğer kısımları yapısı gereği yeterli sağlamlıkta değilse, çalışma yerinin tamamının veya bir kısmının zamansız veya kendiliğinden hareketini önlemek için, bunların dayanıklılığı uygun ve güvenilir sabitleme metotlarıyla sağlanacaktır.

 • Çalışma yerlerinin sağlamlığı ve dayanıklılığı uygun şekilde ve özellikle de çalışma yerinin yükseklik veya derinliğinde değişiklik olduğunda kontrol edilecektir.
 • Yüksekte çalışmalar ancak uygun ekipmanlarla veya korkuluklar, platformlar, güvenlik ağları gibi toplu koruma araçları kullanılarak yapılacaktır. İşin doğası gereği toplu koruma önlemlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde, çalışma yerine ulaşılması için uygun araçlar sağlanacak,(sepetli iş makinaları, yükseklikli çalışma platformları vb.) çalışılan yerde vücut tipi emniyet kemeri veya benzeri güvenlik yöntemleri kullanılacaktır.
 • Çalışma platformları, geçitler ve iskele platformları, kişileri düşmekten ve düşen cisimlerden koruyacak şekilde yapılacak, boyutlandırılacak, kullanılacak ve muhafaza edilecektir.
 • Merdivenler yeterli sağlamlıkta olacak ve uygun şekilde bakım ve muhafazası sağlanacaktır. Bunlar uygun yerlerde ve amaçlarına uygun olarak doğru bir şekilde kullanılacaktır. Yıl içinde tüm sanayi sektörlerinde karşılaşılan yüksekten düşme vakalarının büyük kısmının nedeni el merdivenlerinin yanlış kullanılmasıdır.
 • Seyyar iskelelerin kendiliğinden hareket etmemesi için gerekli önlem alınacaktır.
 • Bütün kaldırma araçları ile (insan taşıyan sepetli iş makinaları, yükseklikli çalışma platformları vb.) bağlantıları, sabitleme ve destekleme elemanları da dâhil bütün yardımcı kısımları; Kullanım amacına uygun ve yeterli sağlamlıkta tasarlanmış ve imal edilmiş olacaktır. Doğru şekilde kurulacak ve kullanılacak, Her zaman iyi çalışabilir durumda olacak, Yürürlükteki mevzuata göre, periyodik olarak kontrol, test ve deneyleri yapılacak, Bu konuda eğitim almış ehil kişilerce kullanılacaktır.
 • Kaldırma ekipmanı ve aksesuarları belirlenen amacı dışında kullanılmayacaktır.
 • İşçilerin çatı üzerinde veya kenarında veya kırılgan malzemeden yapılmış herhangi bir yüzey üzerinde çalışmak zorunda olduğu hallerde; kırılgan maddeden yapılmış yüzeyde dalgınlıkla yürümelerini veya yere düşmelerini önleyecek önlemler alınacaktır.
 • Akım Taşıyan Enerji Nakil Hatlarının Yakınında Gerçekleştirilen Bitki Örtüsü Denetim Çalışmalarına yönelik Personel Elektrik Emniyeti için Budama ve kesme görevleri, çalışmaya başlamadan evvel daima dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli ve yer ekipleri, yukarıda çalışmakta olan personelin elektrik kabloları yüzünden karşı karşıya kalabileceği olası tehlikelere karşı her an tetikte olmalıdır.
 • Eğitimsiz personel asla enerji hatlarının yukarısında çalışmamalı ya da aşağı sallanabilecek, düşebilecek ya da akım taşıyan enerji hatları ile temas edebilecek dalları kesmemelidir.
 • Üzerinde akım taşıyan elektrik kablolarının yakınlarında yüksek ağaca çıkmak için asla metal el merdivenleri kullanılmamalıdır.
 • El merdivenleri alana girmek ya da alandan çıkmak amacıyla kullanılmalı ve platform olarak kullanılmamalıdır. Örnek olarak, bakımı tamamlamak, tesis/araç operasyonunu izlemek, tesisi/araca hizmet yerine getirmek ya da çalışma alanından ayrılmak için vb.
 • Koruyucu baretler yüksekte çalışırken mutlaka giyilir. Yapılan işe göre uygun sağlamlıkta ve rahat kullanımı olan baretleri tercih edilir. İnşaat işleri, özellikle iskeleler ve yerden yüksek çalışma platformların üstünde, altında veya yakınında yapılan işler, kalıp yapımı ve sökümü, montaj ve kurma işleri, iskelede çalışma ve yıkım işleri vs.
 • Kaymayı önleyici ve delinmeye dayanıklı ayakkabılar çatı vb. çalışma alanlarında mutlaka giyilir. Çatı işleri vb.
 • Tüm vücut koşumu içinde asılı kalmış olan işçiler mümkün olduğunca çabuk kurtarılmalıdır. Bundan dolayı, işçiler, düşmüş bir işçinin kurtarılması harekâtını gerçekleştirebilecek kapasitede ve saha içi kurtarma ekipmanı ve prosedürlerine de aşina olmalıdır.
 • Kaza durumunda derhal “Acil Çağrı Merkezi” aranacaktır.
 • ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

(Gereğinde ilave ediniz.)

Not:

 • Her sayfa parafe edilir.
 • İlgili tüm personele ıslak imza ile tebliğ edilir.
 • Kurum İSG dosyasında saklanır.

Acil Çağrı Merkezi

112

Hazırlayan

……………………………………

(İSG Sorumlusu)

….. / ….. / ……….

……………………………………

(İşveren / Okul-Kurum Müdürü)

Article Categories:
Evrak · İş Sağlığı Güvenliği

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir