2024 Gelişim Raporu Örnekleri - Bilişsel Alan Gelişimi Raporu

okuloncesi

Üye
Katılım
31 Ara 2023
Mesajlar
42
Tepkime puanı
1

Bilişsel Alan Gelişimi Raporu Örnekleri​

Öğrenci A​

 • Öğrenme hızı yaşından beklenen düzeyde ilerlemektedir. Bilişsel beceriler olan bilme, anlama ve uygulama yeterliliklerine sahiptir.
 • Sayı, şekil, renk gibi kavram bilgilerinin kazanımı ve ileri düzey bilişsel becerilerde gruplama, sıralama gelişimi devam etmektedir.

Öğrenci B​

 • Bilişsel gelişimi yaşıyla paralel devam etmektedir. Olay veya varlıkların özelliklerini gözlemleyebilmekte ve karşılaştırabilmektedir.
 • Nesneleri çeşitli özelliklerine göre eşleştirme ve gruplama yapabilmektedir.

Öğrenci C​

 • 1'den 10'a kadar olan nesne ve rakamlar arasında ilişki kurarak söylenilen sayı kadar nesneyi gösterebilme konusunda desteklenmelidir.
 • Sayı, şekil, renk ve kavramları öğrenmede gelişimi devam etmektedir.

Öğrenci D​

 • Geometrik şekilleri tanıyarak daire, kare, üçgen ve dikdörtgene benzeyen şekilleri gösterebilmektedir.
 • Olumlu bilişsel özellikler göstermektedir.

Öğrenci E​

 • Etkinlikler sırasında dikkatini toplama ve sürdürmede zaman zaman bireysel ilgiye ve cesaretlendirmeye ihtiyaç duymaktadır.
 • Yaşıyla doğru orantılı bir bilişsel gelişim göstermektedir.

Öğrenci F​

 • Verilen bilgileri kavrama özelliklerini gösterebilmekte ve dikkatini yoğunlaştırabilmektedir.
 • Dikkat edilmesi gereken olayı veya durumu fark edebilmektedir.

Öğrenci G​

 • Nesneleri çeşitli özelliklerine göre eşleştirme, sıralama ve gruplama yapabilmektedir.
 • Verilen bilgileri anlama, hatırlama ve uygulama gibi bilişsel becerilere sahiptir.

Öğrenci H​

 • Zaman zaman dikkatini yoğunlaştırmada bireysel ilgi ve desteğe ihtiyaç duymaktadır.
 • Bilişsel beceriler olan bilme, anlama ve uygulama gibi yeterliliklere sahiptir.

Öğrenci I​

 • Etkinlikler sırasında kendine güvenini kazandırılması için zaman zaman bireysel ilgi ve cesaretlendirmeye ihtiyaç duymaktadır.
 • Sayı, şekil ve varlıkları özelliklerine göre sınıflama, sıralama ve benzeri becerilerde gelişimi sürmektedir.

Öğrenci J​

 • Olay veya varlıkların özelliklerini söyleyip karşılaştırma yapabilmektedir.
 • Dikkat edilmesi gereken nesne, durum ve olayı söyleyip dikkatini yoğunlaştırabilmektedir.

Öğrenci K​

 • Nesnelerle sayı kavramı, şekil kavramı arasında ilişki kurma gibi bilişsel becerilerde gelişimi olumlu olarak sürmektedir.
 • Basit neden-sonuç ilişkisi kurup açıklamalar yapabilmektedir.

Öğrenci L​

 • Algıladıklarını hatırlamada olumlu bir gelişim sergilemektedir.
 • Sayı, şekil ve renk gibi kavram bilgilerinin kazanımı ve ileri düzey bilişsel becerilerde gruplama ve sıralama gelişimi devam etmektedir.

Öğrenci M​

 • Bilişsel alanın bilme, anlama ve kavrama özelliklerini rahatlıkla yerine getirebilmektedir.
 • Olay veya varlıkların özelliklerini gözlemleme yeteneğine sahiptir, dikkatini toplamada çok başarılıdır, algıladıklarını hatırlar.

Öğrenci N​

 • Bilişsel alanın ileri düzey davranış özellikleri olan sayı, renk, şekil, sınıflama ve sıralama gibi becerilerini de rahatlıkla yerine getirebilmektedir.
 • Nesnelerle sayılar arasında ilişki kurabilmekte, tüm kavramlarda gelişimi olumlu olarak devam etmektedir.

Öğrenci O​

 • Dikkat edilmesi gereken durumu veya olayı fark eder, fakat zaman zaman dikkatini yoğunlaştırmada bireysel ilgi ve desteğe ihtiyaç duymaktadır.
 • Verilen bilgileri kavrar. Sayı, şekil ve varlıkları özelliklerine göre sınıflama ve sıralama gibi becerilerde gelişimi devam etmektedir.

Öğrenci P​

 • Problem durumlarda çözüm yolları önermekte ve mantıklı açıklamalar yapabilmektedir.
 • Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri açıklayabilmektedir.

Öğrenci Q​

 • Neden-sonuç ilişkisi kurma ve problem durumları çözme gibi yeterliliklerde önemli bir gelişim gözlenmektedir.
 • Mantıklı açıklamalar yapabilmektedir.

Öğrenci R​

 • Dikkat edilmesi gereken duruma veya olaya odaklanmada olumlu bir gelişim gözlenmiştir.
 • Dikkatini çeken duruma yönelik sorular sorabilmesi zihinsel gelişimin önemli bir adımıdır.

Öğrenci S​

 • Merak etmesi zihinsel anlamda öğrenmeye açık olduğunu göstermektedir.
 • Dikkatini çeken durumu ayrıntılarıyla açıklayabilmesi önemli bir gelişimdir.

Öğrenci T​

 • Nesne, olay ve durumla ilgili ipuçlarını birleştirerek tahminini söylemesi önemli bir zihinsel beceridir.
 • Durum ve olayı belli süre sonra yeniden söyleyebilmekte ve hatırladıklarını yeni durumlarda kullanabilmektedir.

Öğrenci U​

 • Nesnelerin farklı ve benzer özelliklerini ayırt etmede oldukça iyi. Sayıları tanıma ve sayı sayma gibi becerileri ortalama seviyenin üzerinde. Ancak sayıları matematiksel işleme dökme konusunda desteklenmesi gerekiyor.
 • Bilişsel beceri gerektiren etkinliklerde dikkatini yoğunlaştırıyor ve etkinliğini erken tamamlıyor.
 • Çoğu kavramı ve özelliklerini net bir şekilde biliyor ve buna uygun davranışlar sergiliyor.
 • Sayı sayma konusunda devamsızlıklardan ötürü uyum sorunu yaşıyor. Yaş düzeyinin üzerinde zihinsel beceriye sahip olması, ileri düzeydeki problemlere bile mantıklı ve pratik çözümler üretmesine olanak veriyor.
 • Renk ve şekillerin çoğunu tanıyor ve isimlerini biliyor.

Öğrenci V​

 • Ardışık bir şekilde sayı saymada herhangi bir sorun yaşamazken, rastgele bir sayıyı temsil eden nesne gösterildiğinde sayıyı bulmakta güçlük çekiyor. Bu konuda evde alıştırmalar yapması yararlı olacaktır.
 • Renk ve şekilleri iyi derecede biliyor ve bunu günlük hayatındaki cümlelerine doğru bir şekilde yansıtıyor.
 • Geniş-dar, büyük-küçük, zayıf-şişman gibi kavramların anlamlarını bilme konusunda sorun yaşamamaktadır.

Öğrenci W​

 • Geometrik şekilleri tanıyarak daire, kare, üçgen ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterebilmektedir.
 • Belli bir durumla ilgili neden-sonuç ilişkisini destekle kurabilir. Parça-bütün ilişkisini söyler.
 • Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurarken desteğe ihtiyaç duyar. Toplama ve çıkarma alıştırmalarında desteğe ihtiyacı vardır.

Öğrenci X​

 • Dikkat edilmesi gereken nesneyi, durumu, olayı fark ederek dikkatini üzerinde yoğunlaştırabiliyor.
 • Etkinliklerde ilgisini uzun süre kaybetmeden etkinliğini tamamlayana dek dikkatini sürdürebiliyor.
 • Olayları gözlemleyerek karşılaştırma yapabiliyor ve olayları oluş sırasına göre sıralayabiliyor. Nesneleri çeşitli özelliklerine göre eşleştirebiliyor ve gruplama yapabiliyor.

Öğrenci Y​

 • Yaşına uygun düzeyde zihinsel beceriye sahip. Dikkat edilmesi gereken nesneyi, durumu, olayı fark ederek dikkatini konu üzerinde yoğunlaştırabiliyor.
 • Yönlendirmelerle daha rahat yapabiliyor. Nesnenin mekândaki konumunu doğru olarak söyleyebiliyor.
 • Olayları gözlemleyerek karşılaştırma yapabilme, olayları oluş sırasına göre sıralayabilme, nesneleri çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme ve gruplama yapmada desteklenerek yapabiliyor.

Öğrenci Z​

 • 1’den 7’e kadar olan nesne ve rakamlar arasında ilişki kurarak söylenilen sayı kadar nesne göstermede henüz yeterli bir gelişme gösteremedi. Bu konuda yapılan çalışmalara ek olarak evde de bu kavramları oyunlaştırarak öğrenmesine yardımcı olabilirsiniz.
 • Evde bulunan materyalleri kullanarak, bu materyallerin sayı, şekil, renk özelliklerini vurgulayarak öğrenmesinin pekiştirilmesine yardımcı olabilirsiniz. Kolaydan zora doğru ifadeler kullanmaya dikkat ediniz.

Öğrenci AA​

 • Renkleri, rakamları ve şekilleri tanımada başarılı fakat renkler ve rakamlar üzerinde başarılı olsa da evde çalışmalar yapılmalı.
 • Dikkatini toplamada ve sürdürmede de başarılı olduğunu gözlemledim. Öğrenme hızı yaşından beklenilen düzeyde.
 • Evde 1 ve 10 arasında ufak çıkarma işlemleri yapılmalı. Aynı zamanda adres ve telefon bilgilerinin evde tekrar edilip, çocuğa kazandırılması gerekiyor.

Öğrenci BB​

 • Sıralama, sınıflama ve nesneleri amaçlarına uygun olarak kullanma konusunda başarılı ve bu yönde de desteklenip pekiştirme yapılması gerekir.
 • Ayrıca çocuğa sağ-sol kavramları tekrarlanmalı. Bunu kalemi tuttuğun elin hangisi ise o sağ elin, diğeri de sol elin diyerek kazandırabilirsiniz.

Öğrenci CC​

 • Renkleri tanır fakat şekiller ve sayılar üzerinde evde çalışmalar yapılmalı.
 • Dikkatini toplamada ve sürdürmede zorlanıyor. 1'den 10'a kadar ileriye ve geriye doğru ritmik sayma ve yazma çalışması yaptırılmalı. Ayrıca çocuğa sağ-sol kavramları kazandırılmalı.
 • Adını ve soyadını yazma çalışması yaptırılmalı. Evde eşleme, gruplama, sıralama çalışmaları yapılarak bilgileri pekiştirilebilir.

Öğrenci DD​

 • Zihinsel faaliyetlerde yaşıtlarına göre oldukça iyi bir öğrenci. Somut kavramlarla birlikte soyut kavramları da çok rahatlıkla algılayabilmektedir.
 • Algıladıklarını çok rahat bir şekilde ifade edebilmektedir. Zihinsel faaliyet gerektiren eşleşme, gruplama, sıralama gibi etkinlikleri çok rahatlıkla yapabilmektedir. Lider ruhludur.
 • Ses öğretimi konusunda oldukça iyidir.

Öğrenci EE​

 • Kavram, sayı, gruplandırma, eşleme vb. çalışmalarda dikkatlidir. Kısa sürede gösterilen resmin ayrıntılarına dikkat eder ve açıklar.
 • Dün, bugün, yarın ile ilgili zaman bildiren kelimeleri cümlelerinde kullanır, yaşantısından örnekler verir. Aynı sesle başlayan nesnelere örnekler verir.
 • Daha önce dinlediği hikaye ve olayları oluş sırasına göre anlatır. Belli bir olaydan sonra ne olacağını tahmin eder.

Öğrenci FF​

 • Çeşitli nitelikteki yap-bozları tamamlama, geometrik şekilleri tanıma ve onlarla özgün ürünler oluşturma konusunda başarılıdır.
 • Çeşitli nesneleri özelliklerine göre eşleştirir ve gruplandırır. Gösterilen iki resimden birinde var olan farklılıkları ve nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları bulur.
 • Okulumuzda bulunan renkli geometrik şekilleri doğru olarak şekil çubuğundan geçirip sıralayabilmektedir.

Öğrenci GG​

 • Varlıkların rengini, şeklini, sayısını söyler; varlıkları büyüklüklerine, şekillerine, miktarlarına göre gruplar, eşleştirir, nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır.
 • Ev adresi ve telefon numarasını öğrenmesi önemli bir kazanımdır. Kendine güven duyduğu zaman daha güzel ürünler ortaya çıkaracak ve kendisini daha iyi ifade edecektir.
 • Söz hakkı aldığı zaman istenilen etkinliği başarıyla yerine getirebilmektedir.

Öğrenci HH​

 • Eksik bırakılan bir hikayeyi kendi sözcükleriyle ifade eder. Dün, bugün, yarın ile ilgili zaman bildiren kelimeleri cümlelerinde kullanır, yaşantısından örnekler verir.
 • Daha önce dinlediği hikaye ve olayları oluş sırasına göre anlatır. Belli bir olaydan sonra ne olacağını tahmin eder.
 • En az, en çok, bir kaç gibi kavramların anlamını bilir ve uygun davranışı gösterir.

Öğrenci II​

 • Kendini tanır. Kendi ile ilgili özellikleri bilir. Dikkatini olay üzerinde yoğunlaştırır. Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler ve karşılaştırır.
 • Olay içerisindeki problemi fark eder ve çözüm yolları önerir. Bir olayın olası neden ve sonuçlarını söyler.
 • Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade edebilir. Basit şekilleri tanır (daire, üçgen, kare). Bir bütünün parçalarını söyler. Nesnenin mekandaki konumunu bilir. Eksilen ve eklenen nesneyi fark eder.

Öğrenci JJ​

 • Renkleri tanır (ana renkler ve bazı ara renkler). Nesneleri renk, şekil ve ebatlarına göre eşleştirebilir.
 • Verilen yönerge doğrultusunda nesneyi uygun yere yerleştirir. Yarım bırakılan olay, durum, şiir ve öyküyü özgün bir şekilde kısaca tamamlar.
 • Az-çok, büyük-küçük, mutlu-üzgün, kirli-temiz gibi kavramları bilir ve bunları ifade eder. Bir bütünün parçalarını söyler. İki yarımı birleştirerek bir bütün elde eder. Bütünü iki eş parçaya böler.
 • Bilişsel alanda kazanılması beklenen davranışlara ulaşıldığı gözlemlenmiştir.
 

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Üst