Ekys - Okul Yöneticilerinin Sahip Olması Gereken Yeterlikler

can

Yönetici
Yönetici
Katılım
20 Ara 2023
Mesajlar
227
Tepkime puanı
13
Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin genel amacı, bir ülkenin geleceği olan çocukların bilgi, beceri ve davranış olarak sağlıklı ve verimli şekilde yetişmelerini sağlamaktır. Bu faaliyetlerin başında ise okul yöneticileri gelir. Okul yöneticilerinin bilgi, beceri ve davranışları, öğrencilerden öğretmenlere, eğitim personelinden velilere kadar birçok kişi üzerinde etkilidir. Dolayısıyla, okul yöneticilerinin belirli yeterliklere sahip olması son derece önemlidir.

Bu makalede, eğitim sistemimizde kritik bir rol oynayan ilköğretim okul yöneticilerinin sahip olması gereken yeterlikler ele alınmaktadır. Bu yeterlikler, yerli ve yabancı araştırmaların taranmasıyla genel bir değerlendirme yapılarak belirlenmiştir. Bu makalenin, mevcut ve potansiyel okul yöneticilerine yeni bir bakış açısı kazandırması amaçlanmaktadır.

Okulun amacını gerçekleştirecek ve atmosferini koruyacak iç öğelerin lideri, okul yöneticisidir. Okul yöneticileri, bir örgüt mühendisi kadar sosyal mühendis olmalıdır. Bu da, hem yönetim kavramlarına hem de insan ilişkilerine hakim olmalarını gerektirir.

Etkili Yöneticilerin Özellikleri

Etkili bir okul yöneticisinin sahip olması gereken özellikler şu şekilde özetlenebilir:


 1. Profesyonellik ve Yetkinlik: Etkili bir okul yöneticisi, mesleki olarak kendini geliştirmiş, eğitim yönetimi konusunda bilgi ve deneyime sahip olmalıdır. Okul yönetimi konusunda uzmanlık gerektiren teknik ve yönetim becerilerine sahip olmalıdır.
 2. Liderlik: Okul yöneticisi, okulun lideri konumundadır ve liderlik özelliklerine sahip olmalıdır. İyi bir lider, vizyoner olmalı, hedefleri belirleyebilmeli ve okul topluluğunu bu hedeflere yönlendirebilmelidir.
 3. İletişim Becerileri: İyi iletişim becerileri, etkili bir okul yöneticisi için hayati öneme sahiptir. İyi bir dinleyici olmalı, personelle ve diğer paydaşlarla etkili iletişim kurabilmelidir.
 4. Empati: Okul yöneticisi, personelin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını anlayabilen ve onlara destek olabilen bir kişi olmalıdır. Empati, okul topluluğuyla sağlıklı ilişkiler kurmanın temelidir.
 5. Karar Verme ve Problem Çözme Yeteneği: Zorluklarla karşılaşıldığında etkili bir şekilde karar verebilmek ve sorunları çözebilmek önemlidir. Okul yöneticisi, hızlı karar verebilmeli ve çözüm odaklı olmalıdır.
 6. İşbirliği ve Ekip Çalışması: İyi bir okul yöneticisi, işbirliği ve ekip çalışmasını teşvik etmeli ve personeliyle birlikte çalışarak okulun hedeflerine ulaşmayı sağlamalıdır.
 7. Esneklik ve Adaptasyon: Değişen eğitim ortamına uyum sağlayabilme ve esnek olma yeteneği, etkili bir okul yöneticisi için önemlidir. Yönetici, değişen koşullara hızlı bir şekilde adapte olabilmeli ve gerektiğinde stratejilerini revize edebilmelidir.
 8. Motivasyon: Okul yöneticisi, personeli ve öğrencileri motive edebilmeli ve onları başarıya yönlendirebilmelidir. İyi bir motivasyon, okulun performansını artırabilir ve pozitif bir okul kültürü oluşturabilir.

Yeterlik ve Okul Yöneticilerinin Yeterlik Alanları

Yeterlik, bir davranışı yerine getirmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmayı ifade eder. Yönetim biliminin gelişmesi, okul yöneticisinin rolünü değiştirmiştir. Okul yöneticileri, zaman içinde program yöneticisi, eğitimsel lider, transformasyonel lider rollerini üstlenmiştir. Okul yöneticisinin altı önemli rolü şunlardır: yönetici, öğretimsel lider, disiplin kurucu, insan ilişkilerini kolaylaştırıcı, değerlendirici ve çatışma uzlaştırıcıdır.

Yönetici, okulun yasal lideridir ve otorite ile gücün temsilcisidir. İlköğretim okul yöneticilerinin sahip olması gereken yeterlikler şunlardır: amaçlara ulaşmak için vizyon sahibi olma, personel ve öğrencilerin yaşamlarında fark yaratma yeteneği, değişime açıklık, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olma, toplantıları yönetme becerisi, kendine güven, iş sorumluluğunu değerlendirme yeteneği ve okula katılımı teşvik etme becerisi.

Okul yöneticilerinin sahip olması gereken yeterlikler arasında; okulun amaçlarını ve felsefesini açıklama, okul politikasını belirleme, katılımcı ve demokratik yönetimi geliştirme, kişiler ve gruplar arası ilişkiler kurma, öğretim ve eğitim etkinliklerini planlama, çevre değerlerini inceleme ve destekleme, okul içi ve dışı etkileşimi sağlama, etkili işletme yönetimi geliştirme ve uygulama, yapılan çalışmaları izleme ve değerlendirme gibi alanlar bulunmaktadır.

 1. Teknik Yeterlikler:
  • Mali Yeterlilik: Okul yöneticilerinin mali yeterlilikleri, okul bütçesini yönetme, harcama planlaması yapma ve mali kaynakları etkin bir şekilde kullanma yeteneğini içerir. Bu, muhasebe bilgisi, bütçeleme becerileri ve finansal analiz yeteneklerini kapsar.
  • İşletme Yönetimi: Okul yöneticilerinin işletme yönetimi yeterlikleri, okulun günlük operasyonlarını yönetme ve etkin bir şekilde organize etme yeteneğini içerir. Bunlar arasında personel yönetimi, satın alma ve tedarik zinciri yönetimi gibi konular bulunur.
  • Okul Binalarının Bakımı ve Planlaması: Yöneticiler, okul binalarının bakımını planlamak ve bu süreci yönetmekle sorumludur. Bunlar arasında tesis bakımı, güvenlik yönetimi ve altyapı geliştirme stratejileri bulunur.
 2. İnsancıl Yeterlikler:
  • İletişim Yetkinliği: Okul yöneticileri, etkili iletişim kurma ve işgörenlerle güçlü ilişkiler geliştirme yeteneğine sahip olmalıdır. Bunlar, empati, dinleme becerileri ve açık iletişim yöntemlerini içerir.
  • Liderlik Becerileri: Yöneticilerin liderlik becerileri, vizyon oluşturma, takım motivasyonu sağlama ve karar alma süreçlerini yönetme yeteneğini içerir. Bunlar, ekip yönetimi, çatışma çözme ve değişimi yönetme becerilerini kapsar.
 3. Kavramsal Yeterlikler:
  • Eğitim Alanında Kuramsal Bakış: Okul yöneticileri, eğitim alanındaki güncel gelişmeleri izleyebilme ve bu bilgiyi okulun gereksinimlerine uyarlayabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Bunlar, eğitim politikalarını anlama, eğitim kuramlarını uygulama ve eğitimdeki yenilikleri takip etme becerilerini içerir.
  • Toplum ve Kurum İlişkileri: Yöneticilerin toplum ve kurum ilişkilerinde güçlü olmaları, okulun dış çevresiyle etkili iletişim kurmaları ve toplumsal beklentilere uygun stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. Bu, veli topluluklarıyla ilişkiler, yerel yönetimlerle iş birliği ve eğitim paydaşlarıyla etkili iletişim kurma becerilerini içerir.
Bu detaylar, okul yöneticilerinin farklı alanlarda sahip olmaları gereken belirli beceri ve bilgi setlerini daha ayrıntılı bir şekilde açıklar. Bu yeterliklerin kombinasyonu, etkili bir okul yönetimi için gereklidir ve okulun başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlar.
 

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Benzer konular

Üst